O PROJEKCIE «KUPUIMO RAZOM!» 


logo


Projektu «Kupuimo Razom!» przewiduje pomoc ukraińskim firmom rodzinnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz organizacji zrzeszających biznes w tworzeniu nowego kierunku ich działalności – grup zakupowych. Wykorzystanie polskiego doświadczenia oraz praktyki działalności grup zakupowych pozwoli osiągnąć szybki i pozytywny wynik Projektu. Celem projektu jest stworzenie na Ukrainie zainteresowania publicznego i popytu ze strony przedsiębiorców do grup zakupowych, jako alternatywnego źródła finansowania, zwiększenia stabilności i konkurencyjności ukraińskich firm. Ważnym elementem projektu jest część doradczo-szkoleniowa, której zadaniem jest zapoznanie uczestników z ideą i metodologią funkcjonowania grup zakupowych, przekazywanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności, a także szkolenie ukraińskich specjalistów w tej dziedzinie.

Projekt był realizowany w latach 2015-2017 wspólnie przez polskich i ukraińskich partnerów w ramach Programu «Polska Pomoc», finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Inicjatorem i liderem projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, a głównym partnerem ukraińskim jest Praktyka Upravlinnia (członek grupy medialnej “Prominfo). Pomimo formalnego zakończenia projektu, zespół kontynuuje pracę w celu szerzenia idei grup zakupowych i poszukiwania możliwości wykorzystania osiągnięć i wyników projektu w ramach nowych inicjatyw i projektów na Ukrainie.


Czym są grupy zakupowe?

Grupy zakupowe (Group Purchasing Organizations) to uniwersalne narzędzie polskiego i europejskiego biznesu, które pozwala dzięki współpracy szybko i skutecznie zwiększyć rentowność, obniżyć koszty, zwiększyć konkurencyjność i poprawić pozycję małych i średnich przedsiębiorstw na rynku. Gospodarka Polski swój sukces zawdzięcza przede wszystkim małym i średnim firmom, które dzięki łączeniu się w grupy zakupowe konkurują nie tylko na swoim rynku, ale także coraz częściej eksportują zaawansowane technologicznie towary i usługi innych krajów Europy i świata. Współpraca w ramach grup zakupowych pozwala firmom uczestniczącym zaoszczędzić do 30% kosztów, uzyskać lepsze warunki i terminy płatności, a także zmniejszyć koszty dostawy. Ponadto dzięki współpracy i połączeniu wysiłków firmy mogą zaoferować swoim klientom lepszą obsługę i bardziej atrakcyjne ceny. Grupy zakupowe mogą mieć różne formy organizacyjno-prawne, różne sposoby finansowania, funkcjonować w różnych dziedzinach i branżach. Ostateczny model jest uzgodniony zgodnie z życzeniami i potrzebami członków grupy. Jednak niezależnie od wybranego modelu biznesowego funkcjonowania, podstawą tworzenia grup zakupowych jest zaufanie i współpraca przedsiębiorców, której rezultatem jest korzyść dla wszystkich jej uczestników.


Trochę historii projektu

Szerzenie idei grup zakupowych na Ukrainie rozpoczęło się w 2015 roku we Lwowie. Podczas pierwszego etapu projektu zorganizowano szereg wydarzeń poświęconych prezentacji tego innowacyjnego narzędzia dla Ukrainy i rekrutacji przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem pilotażowych grup zakupowych. Zaangażowani uczestnicy wzięli udział w serii warsztatów szkoleniowych i seminariów, spotkań roboczych i konsultacji z ekspertami, których efektem było utworzenie dwóch pilotażowych grup zakupowych. Ponadto, w ramach pierwszego etapu opublikowano 4 numery magazynu informacyjnego i pierwszy na Ukrainie podręcznik poświęcony idei grup zakupowych oraz sposobowi ich adaptacji i dalszego wdrażania na Ukrainie. W 2015 roku do udziału w projekcie udało się zaangażować ok. 50 osób.

W 2016 roku projekt został rozszerzony na terytorium całej Ukrainy, a udział mogli wziąć nie tylko przedsiębiorcy, ale także organizacje biznesowe. Podczas drugiego etapu głównym elementem projektu była część doradczo-szkoleniowa, która przewidywała cykl warsztatów praktycznych prowadzonych przez polskich ekspertów. Dla wygody uczestników, a przede wszystkim dla maksymalnego zasięgu projektu, szkolenia odbywały się również online na specjalnie stworzonej platformie e-Learning. W 2016 r. opublikowano 14 lekcji online, ponad 150 wywiadów z ekspertami i wiele materiałów pomocniczych w Bazie Wiedzy. Dodatkowo w celu utrwalenia i pogłębienia wiedzy przeprowadzono 10 webinariów i czatów internetowych, podczas których uczestnicy mieli okazję uzyskać porady od ekspertów projektu. Uczestnicy programu otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. W 2016 roku kontynuowano również prace nad utworzeniem grup zakupowych, w tym kierunku zespół projektowy pomógł zainteresowanym uczestnikom opracować biznesplany i rozpocząć proces ich wdrażania. Ponadto w drugim etapie opublikowano 2 numery magazynu informacyjnego oraz drugie uzupełnione wydanie podręcznika. W tej fazie projektu wzięło udział 60 osób.

Trzeci etap projektu realizowany w 2017 roku, kontynuował część doradczo-szkoleniową, w ramach której przeprowadzono serię praktycznych warsztatów w Kijowie i Lwowie. Dla uczestników przygotowano kolejnych 10 lekcji online na platformie e-Learning, uzupełniono Bazę Wiedzy i przeprowadzono 5 webinariów. Nowością trzeciego etapu był program doradztwo i szkolenia konsultantów grup zakupowych, w ramach którego zespół projektowy przeprowadził szereg intensywnych warsztatów i szkoleń poświęconych rozwojowi praktycznych umiejętności i wiedzy teoretycznej. Aktywni uczestnicy projektu zaczęli samodzielnie rozpowszechniać model biznesowy grup zakupowych na Ukrainie, a pod koniec 2017 roku, z inicjatywy zespołu projektowego, utworzono Centra Kompetencji grup zakupowych w Kijowie i Lwowie. CK stały się swojego rodzaju platformą współpracy przedsiębiorców i konsultantów grup zakupowych, w przyszłości przyczynią się do rozwoju metodologii i know-how w tej dziedzinie, a także dadzą możliwość konsolidacji i wzmocnienia wyników trzech lat realizacji projektu. Ponadto w 2017 zespół projektowy zdołał zainicjować utworzenie 6 grup zakupowych w różnych branżach, których proces tworzenia i uruchamiania jest na różnych etapach. Podczas trzeciego etapu opublikowano 2 numery magazynu informacyjnego, trzecie uzupełnione wydanie podręcznika, a także wydano podręcznik dla konsultantów grup zakupowych poświęcony zastosowaniu podejścia Running Lean Startup do tworzenia modeli biznesowych grup zakupowych B2B. Ostatni etap projektu zaangażował około 200 uczestników.


Wyniki i perspektywy projektu

Należy zacząć od tego, że efektywna i skuteczna realizacja projektu nie byłaby możliwa bez współpracy z partnerami, których udało się zaangażować w ciągu trzech lat realizacji. Wśród najważniejszych należy wymienić: Kyiv Mohyla Business School [kmbs], Narodową platformę małych i średnich przedsiębiorstw, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju na Ukrainie (a mianowicie projekt “Wzmocnienie organizacji biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw”), Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Stowarzyszenie Adwokatów “Pawlenko i Partnerzy”. Dzięki ich pomocy i wsparciu udało się rozszerzyć zasięg projektu, przyciągnąć wielu nowych uczestników oraz zapewnić im wysokiej jakości wsparcie eksperckie. Na szczególną wdzięczność zasługują również Komitet Antymonopolowy Ukrainy i Ambasada RP w Kijowie, których pomoc pozwoliła podnieść projekt na nowy jakościowo poziom.

Wracając do wyników: strona internetowa www.kupuimorazom.org.ua, profil projektu na Facebook i kanał na YouTube z mnóstwem materiałów informacyjnych i edukacyjnych projektu; szereg publikacji, w tym magazyny informacyjne, podręczniki poświęcony idei grup zakupowych; 24 lekcje szkoleniowe online na e-Learning platformie i Baza wiedzy z bezpłatnym dostępem; program doradczo-szkoleniowy dla ponad 300 uczestników, w ramach którego przeprowadzono 18 różnych rodzajów wydarzeń i 15 internetowych webinariów; przygotowanie grupy Konsultantów, które stały się podstawą Centrów Kompetencji grup zakupowych; fachowe wsparcie dla przedsiębiorców, doradztwo i opracowanie biznesplanów, co pozwoliło na założenie realnych grup zakupowych w różnych branżach. Wszystko to daje pewność w dalszym rozwoju idei grup zakupowych na Ukrainie!

Bardziej szczegółowo wyniki projektu opisane są pod linkiem TUTAJ!


O projekcie «Kupuimo Razom!» (pdf):
(w języku ukraińskim)