REZULTATY PROJEKTU «KUPUIMO RAZOM!» W LATACH 2015-2017


KR!-7


Z przyjemnością przedstawiamy rezultaty projektu «Kupuimo Razom!» w latach 2015-2017, który był realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz firmę “Praktyka Upravlinnia ze środków programu “Polska Pomoc” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Podsumowując działalność zespołu w ciągu trzech edycji projektu, główne osiągnięcia zostały podzielone na kilka kategorii:


Komunikacja

 • Strona internetowa [www.kupuimorazom.org.ua] – wizytówka «Kupuimo Razom!», podstawowe źródło informacji o projekcie, głównych wydarzeń i miejsce publikacji materiałów. Około 5000 unikalnych użytkowników, ponad 1500 odsłon miesięcznie, 3,5 min. średni czas który użytkownik spędził na stronie.
 • Profil na Facebook – serce komunikacji z uczestnikami, centrum najważniejszych aktualności i wydarzeń projektu. Około 250 obserwujących, ponad 200 postów oraz wiele zdjęć i innych materiałów.
 • Kanał na YouTube – multimedialne centrum projektu, który zawiera ponad 150 filmików, wywiadów i animacji, które zostały obejrzane ponad 3500 razy.
 • відеоцентр проекту, що містить понад 150 відеороликів, інтерв’ю та анімацій, які були переглянуті понад 3500 разів.

Publikacje

 • Magazyny Informacyjne «Kupuimo Razom!» – wydano 8 numerów, które są dodatkowym źródłem informacji o projekcie (wydrukowano około 8000 egzemplarzy).

e-Learning i Baza Wiedzy

 • Platforma e-Learning [www.kupuimorazom.org.ua/moodle] – nowoczesna BEZPŁATNA platforma edukacyjna na bazie prostego i wydajnego systemu moodle. Ponad 200 zarejestrowanych uczestników. OTWARTA REJESTRACJA dla wszystkich chętnych W DOWOLNYM CZASIE!
 • Lekcje szkoleniowe – opublikowano 24 interaktywne lekcje szkoleniowe, które w szerokim zakresie obejmują temat grup zakupowych, metodologii ich tworzenia i zarządzania oraz wiele innych aspektów.
 • Baza Wiedzy – element platformy e-Learning, która zawiera mnóstwo prezentacji, materiałów szkoleniowych z warsztatów oraz 45 wywiadów z ekspertami.

Doradztwo i Szkolenia

 • Konferencje, prezentacje i spotkania informacyjne – zorganizowano 5 konferencji oraz 3 spotkania informacyjne, podczas których szeroko przedstawiono ideę grup zakupowych oraz jej potencjał na Ukrainie, a także zrekrutowano nowych uczestników projektu oraz nawiązano współpracę z ważnymi partnerami.
 • Seminaria i warsztaty – w ramach doradczo-szkoleniowej części eksperci projektu przeprowadzili 10 praktycznych seminariów oraz warsztatów w Kijowie i we Lwowie, celem których było szerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w tworzeniu i zarządzaniu grupami zakupowymi.
 • Uczestnicy projektu – w 18 wydarzeniach zorganizowanych przez zespół projektu wzięło udział ponad 300 uczestników z różnych regionów Ukrainy, wśród których przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, wykładowcy wyższych uczelni oraz pracownicy organów państwowych.
 • Targi branżowe i treningi szkoleniowe – dzięki współpracy z partnerami oraz staraniom ukraińskich Doradców grup zakupowych przeprowadzono 3 szkolenia w regionach Ukrainy. Dodatkowo zespół projektu przedstawił ideę grup zakupowych na 5 targach branżowych i konferencjach międzynarodowych, w których wzięło udział setki uczestników.
 • Webinary – zorganizowano 15 webinarów przy pomocy z platformy ClickMeeting, którzy stanowili element uzupełniający do programu szkoleniowego oraz przyczynili się do utrwalania wiedzy.

Doradcy i Centra Kompetencji

 • Centra Kompetencji (CK) grup zakupowych – zapoczątkowano dwa CK w Kijowie i we Lwowie, które stały się platformą dla współpracy ukraińskich przedsiębiorców i Doradców, a także stanowią podstawę dla dalszego gromadzenia i rozwoju wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie grup zakupowych. Podstawą CK są Doradcy grup zakupowych, którzy z własnej inicjatywy podpisali deklaracje członkowskie i uzgodnili model biznesowy dalszej działalności. W ramach CK Doradcy będą pracować dla tworzenia rynku usług doradczych w zakresie grup zakupowych B2B na Ukrainie.
 • Doradcy grup zakupowych – przygotowano grupę ukraińskich ekspertów w zakresie grup zakupowych, którzy przeszli specjalny program przygotowawczo-szkoleniowy, a także brali udział w procesie tworzenia prawdziwych grup zakupowych. Doradcy nadal będą działacz na rzecz rozwoju metodologii i know-how w zakresie grup zakupowych, a także zapewnią samodzielny rozwój środowiska Liderów i Ambasadorów grup zakupowych na Ukrainie. Na zlecenie zainteresowanych klientów Doradcy będą pomagać, doradzać lub towarzyszyć w procesie tworzenia oraz kształtowania nowych grup zakupowych.

Grupy Zakupowe na Ukrainie

 • Zapoczątkowanie pierwszych grup zakupowych na Ukrainie – było głównym celem projektu. Dzięki staraniom polsko-ukraińskiego zespołu oraz aktywności uczestników projektu zainicjowano powstanie 6 grup zakupowych, proces tworzenia których znajduje się na różnych etapach.
 • Ostatnia (6) grupa zakupowa w branży HoReCa – założona dzięki współpracy z fachowcami z polskiej gastronomicznej grupy zakupowej HORECA GGZ i firmy HINODE, którzy samodzielnie kontynuują prace nad komercyjnym startem oraz dalszym postępem grupy.

Rozszerzenie i Rozwój Projektu

 • Pozyskiwania partnerów na Ukrainie i w Polsce – podstawa skutecznej realizacji oraz sukcesu projektu.
 • Lwów 2015 rok – zaangażowanie firmy Praktyka Upravlinnia oraz firmy doradczej Nexia DK Auditors and Consultants przyczyniło się do lokalnej promocji projektu i fachowego doradztwa dla uczestników. Nawiązano także dialog z Komitetem Antymonopolowym Ukrainy (AMKU).
 • Kijów-Lwów 2016 roku – kontynuowano współpracę z AMKU, w ramach której przygotowano specjalną lekcję szkoleniową dla platformy e-Learning oraz nowy rozdział dla podręcznika projektu. Pozyskano także innych partnerów – Stowarzyszenie Adwokatów “Pawłenko i Partnerzy” oraz Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, które pomogły w rozpowszechnianiu informacji oraz udzieliły wsparcia doradczego. Aktywizowano współpracę z Ambasadą RP w Kijowie oraz wypromowano konkurs “Małych Grantów”.
 • Kijów-Lwów 2017 rok – na zasadach partnerskich zaangażowano Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] oraz Narodową Platformę małego i średniego biznesu, które przyczyniły się do zwiększania zasięgu projektu. Zasadniczym dla zrekrutowania większej ilości uczestników było nawiązanie współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju na Ukrainie, a mianowicie realizowanego przez jego przedstawicieli projektu «Wzmacnianie organizacji biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw». Z polskiej strony należy wspomnieć Stowarzyszenie Interim Managers, przedstawiciele którego udzielili wsparcia eksperckiego dla zespołu i uczestników projektu. Nie można zapomnieć także o Ukrainian Food Valley, dzięki współpracy z którą możliwy był rozwój projektu w sektorze HoReCa.

◆ ◆ ◆

W imieniu zespołu projektu, serdecznie dziękujemy za trzy lata owocnej współpracy, inspirujących kontaktów i ciekawych rozmów. Jesteśmy przekonani, że udało nam się skutecznie podzielić się doświadczeniem oraz zainspirować uczestników i partnerów projektu do dalszego rozwoju idei grup zakupowych na Ukrainie. My również wiele nauczyliśmy się w ciągu realizacji projektu, podczas wielu konferencji, spotkań, warsztatów, seminariów oraz webinarów. Dzięki Państwu mogliśmy dostosować nasze umiejętności i doświadczenie do lokalnych warunków na Ukrainie. Serdecznie dziękujemy za współpracę! Jesteśmy pewni sukcesu dalszego rozwoju i rozpowszechniania osiągnięć projektu, tym razem ukraińskimi siłami! Życzymy sukcesów i powodzenia w kolejnych latach i z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę, nowe spotkania i ciekawe rozmowy!


Rezultaty Projektu –
pełna wersja (pdf)
w języku ukraińskim

Rezultaty Projektu (pdf)

O Projekcie (pdf)
w języku ukraińskim


logo

Projekt był finansowany przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu «Polska Pomoc»