GRUPA ZAKUPOWA
DLA UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH BRANŻOWYCH 


O grupie zakupowej:

Jednym z głównych zadań ukraińskiego zespołu projektu «Kupuimo Razom!» we Lwowie było stworzenie pierwszych grup zakupowych na bazie dorobku Projektu, stworzonych narzędzi i materiałów szkoleniowych. Dzięki staraniom Vasyla Masyuka i Ludmiły Pshenytska-Chala wraz z ich zespołem z Praktyki Upravlinnia (członek media-grupy “Prominfo”) udało się osiągnąć znaczące wyniki w tym kierunku. W okresie 2015-2017 roku we Lwowie zebrano grupę uczestników Projektu, którzy brali udział w warsztatach i szkoleniach, a także dołączali się do aktywności Projektu na targach branżowych (EuroAgro 2017, LasDrewnoMasz 2017, Drewnoobróbka 2017). Część uczestników postanowiła stworzyć grupę zakupową dla zakupu okrągłego drewna z przedsiębiorstw specjalizujących się na obróbce i pozyskiwaniu drewna obwodu Lwowskiego.

Natomiast drugą udaną inicjatywą było stworzenie grupy zakupowej w celu wspólnego udziału w zagranicznych targach branżowych. Decyzja o utworzeniu grupy zakupowej została podjęta podczas wystawy «LasDrewnoMasz 2017», która odbyła się w Kijowie w dniach 26-29 września 2017 roku. Szereg uczestników Ukraińskiego  Stowarzyszenia Maszyn do obróbki Drewna UADO zapoznali się z ideą grup zakupowych i postanowili połączyć swoje własne wysiłki w celu udziału w ciekawych targach i wystawach za granicą. Do inicjatywy przystąpiło 5 uczestników UADO – ukraińscy producenci maszyn do obróbki drewna. Celem udziału w zagranicznych targach i wystawach jest promocja ukraińskich producentów maszyn na rynkach zagranicznych i wzrost eksportu maszyn do obróbki drewna z Ukrainy. Pierwsze pilotażowe targi, do udziału w których postanowiono stworzyć grupę zakupową – to targi «DREMA 2018», które odbędą się w dniach 11-14 września 2018 roku w Poznaniu (Polska). W dalszym ciągu planowany również wspólny udział w targach w Niemczech, we Włoszech, na Białorusi, itp. Grupa będzie działać bez tworzenia osoby prawnej (podmiotu). Koordynację działalności grupy będzie realizować jeden z uczestników grupy. Zarządu UADO wyznaczył także przedstawicieli odpowiedzialnych za prowadzenie negocjacji z przedstawicielami Międzynarodowych Targów Poznańskich i prezentacji oferty i warunków planu udziału w targach «DREMA 2018». W marca 2018 roku panowane jest kolejne spotkanie i omówienie postępów oraz uzgodnienie dalszych kroków.

Idea:

Sama grupa bierze swój początek z próby rozwiązania problemu ukraińskich producentów maszyn do obróbki drewna, który polega na tym, że mają oni niewielkie doświadczenie eksportu sprzętu, a marketingu dla eksportu jest kosztowny. Początkiem wyjścia na rynki zagraniczne są zwykle różnego rodzaju wystawy i targi, które pozwalają na poznanie potrzeb zagranicznych klientów oraz ofert zagranicznych producentów. Jednak specyfika udziału w targach polega na tym, że oprócz konkretnych kosztów udziału w targach są także wysokie koszty organizacyjne i logistyczne. Dlatego pojawił się pomysł nawiązania współpracy pomiędzy ukraińskimi producentami, aby wyjść na rynki zagraniczne, poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych, udziału w targach i wystawach zagranicą kosztem oszczędności w ich organizacji. Dogadać się z lokalnymi producentami sprzętu (na Ukrainie) jest relatywnie łatwo, gdyż u nich od dawna istnieje kultura kooperacji, ponieważ większość produkuje różne urządzenia, które dość często uzupełnia ofertę nawzajem. Po otrzymaniu możliwość sprzedaży na eksport ukraińscy producenci będą mogli zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną.


W przypadku pytań dotyczących grupy zakupowej, prosimy o kontakt z:

Vasyl Masyuk – e-mail: vasyl.masyuk@kupuimorazom.org.ua; Facebook: www.facebook.com/vasyl.masyuk


◆ ◆ ◆ 


Klauzula zastrzeżenia odpowiedzialności (Disclaimer):

  1. Wyżej wymieniona grupa zakupowa została zainicjowana w ramach projektu «Kupuimo Razom!» (dalej: Projekt), który był realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych wspólnie z partnerami (dalej: Organizatorzy) w latach 2015-2017 w ramach programu “Polska Pomoc”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: MSZ RP).
  2. Po formalnym zakończeniu projektu (koniec 2017 r.) Organizatorzy będą wspierać działalność grupy zakupowej i działać na rzecz jej rozwoju i sukcesu, jednak dalsza działalność grupy zakupowej będzie odbywać się samodzielnie i niezależnie od Organizatorów. Dlatego Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność grupy zakupowej. W przypadku wątpliwości co do działań realizowanych pod marką projektu «Kupuimo Razom!» prosimy o kontakt z zespołem projektu – info@kupuimorazom.org.ua 
  3. Wyżej podane informacje o grupie zakupowej odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia Organizatorów projektu, nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem MSZ RP i nie koniecznie mogą pokrywać się z punktem widzenia uczestników i/lub przedstawicieli grupy zakupowej.
  4. MSZ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działalność grupy zakupowej, jej uczestników, przedstawicieli i/lub Organizatorów w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.
  5. Dozwolone jest wykorzystanie informacji o grupie zakupowej pod warunkiem zachowania informacji o źródle (strona internetowa www.kupuimorazom.org.ua) i tekstu “klauzuli zastrzeżenia odpowiedzialności”.
  6. Organizatorzy projektu, którzy są również odpowiedzialni za administrację strony internetowej, zastrzegają sobie prawo do zmiany lub usunięcia wszelkich informacji na stronie internetowej, bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodów swoich działań.