GRUPA ZAKUPOWA W PRZEMYSLIE DRZEWNYM 


O grupie zakupowej:

Jednym z głównych zadań ukraińskiego zespołu projektu «Kupuimo Razom!» we Lwowie było stworzenie pierwszych grup zakupowych na bazie dorobku Projektu, stworzonych narzędzi i materiałów szkoleniowych. Dzięki staraniom Vasyla Masyuka i Ludmiły Pshenytska-Chala wraz z ich zespołem z Praktyki Upravlinnia (członek media-grupy “Prominfo”) udało się osiągnąć znaczące wyniki w tym kierunku. W okresie 2015-2017 roku we Lwowie zebrano grupę uczestników Projektu, którzy brali udział w warsztatach i szkoleniach, a także dołączali się do aktywności Projektu na targach branżowych (EuroAgro 2017, LasDrewnoMasz 2017, Drewnoobróbka 2017). Właśnie wśród tych uczestników Projektu połączyła się grupa przedsiębiorstw specjalizujących się na obróbce i pozyskiwaniu drewna, które zdecydowali się współpracować w celu poprawy własnej konkurencyjności.

W rezultacie pod koniec 2017 roku 8 małych i średnich firm w obwodzie lwowskim (uczestnicy Projektu) postanowił stworzyć grupę zakupową dla zakupu okrągłego drewna z przedsiębiorstw specjalizujących się na obróbce i pozyskiwaniu drewna obwodu Lwowskiego. Pomóc lwowskim przedsiębiorcom w organizacji grupy zakupowej podjęli się eksperci Projektu, którzy kontynuowali swoją działalność jako Doradcy Centrum Kompetencji grup zakupowych we Lwowie. Wspólnie podjęto decyzję tworzącą się grupę zakupową zrobić w formie stowarzyszenia «Stowarzyszenie przedsiębiorstw specjalizujących się w obróbce i pozyskiwaniu drewna obwodu Lwowskiego». Zadaniem grupy zakupowej jest zapewnienie uczestników grupy surowcami (okrągłe drewno) w ilości i na warunkach, które pozwolą im z powodzeniem prowadzić działalność gospodarczą. Uczestnikami grupy będą małe i średnie przedsiębiorstwa obwodu Lwowskiego. Zasady działalności grupy zakupowej są oparte na przejrzystości i demokracji w podejmowaniu decyzji, i zostały określone w projekcie Statutu Stowarzyszenia. Ponadto, uczestnicy przyjęli strategię działalności i wstępny harmonogramu realizacji postawionych zadań. Teraz Stowarzyszenie jest na etapie przygotowania dokumentów do złożenia do Komitetu Antymonopolowego Ukrainy w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie tzw. “uzgodnionych działań”. Przygotowanie dokumentów odbywa się przy wsparciu Doradców Centrum Kompetencji grup zakupowych we Lwowie. Po zakończeniu procesu rejestracji Stowarzyszenia późniejsza praca zostanie skierowana na organizację pracy operacyjnej grupy zakupowej (biura), rozpoczęcia aktywności lobbingowej i start działalności komercyjnej Stowarzyszenia (jako grupy zakupowej).

Idea:

Sama grupa bierze swój początek w próbie rozwiązania problemu małych i średnich ukraińskich przedsiębiorstw specjalizujących się na obróbce i pozyskiwaniu drewna, która polega na tym, że większość okrągłego drewna przedsiębiorstwa należące do Agencji Lasów Państwowych Ukrainy jest realizowana na giełdach aukcyjnych, gdzie te małe firmy muszą konkurować z dużymi i bardzo dużymi graczami. Biorąc pod uwagę, że duże gracze mają specjalne działy zakupów i dysponują znaczącym potencjałem finansowym – małe firmy bardzo często pozostają bez surowców, albo z niewystarczającą ilością surowców, lub zmuszeni kupować surowce na dużo gorszych, w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami warunkach. Dlatego podjęto decyzję, zamiast bezmyślnie konkurować, zacząć sobie ufać i współpracować, co w perspektywie przyniesie znacząco lepsze rezultaty. Po otrzymaniu możliwość zakupu surowców dla potrzeb własnych, na warunkach takich samych dla każdego uczestnika rynku i na porównywalnych do dużych firm – uczestnicy grupy zakupowej mogą będą bardziej konkurencyjne i zapewnią stabilność własnego biznesu w dłuższej perspektywie.


W przypadku pytań dotyczących grupy zakupowej, prosimy o kontakt z:

Vasyl Masyuk – e-mail: vasyl.masyuk@kupuimorazom.org.ua; Facebook: www.facebook.com/vasyl.masyuk


◆ ◆ ◆


Klauzula zastrzeżenia odpowiedzialności (Disclaimer):

  1. Wyżej wymieniona grupa zakupowa została zainicjowana w ramach projektu «Kupuimo Razom!» (dalej: Projekt), który był realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych wspólnie z partnerami (dalej: Organizatorzy) w latach 2015-2017 w ramach programu “Polska Pomoc”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: MSZ RP).
  2. Po formalnym zakończeniu projektu (koniec 2017 r.) Organizatorzy będą wspierać działalność grupy zakupowej i działać na rzecz jej rozwoju i sukcesu, jednak dalsza działalność grupy zakupowej będzie odbywać się samodzielnie i niezależnie od Organizatorów. Dlatego Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność grupy zakupowej. W przypadku wątpliwości co do działań realizowanych pod marką projektu «Kupuimo Razom!» prosimy o kontakt z zespołem projektu – info@kupuimorazom.org.ua 
  3. Wyżej podane informacje o grupie zakupowej odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia Organizatorów projektu, nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem MSZ RP i nie koniecznie mogą pokrywać się z punktem widzenia uczestników i/lub przedstawicieli grupy zakupowej.
  4. MSZ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działalność grupy zakupowej, jej uczestników, przedstawicieli i/lub Organizatorów w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.
  5. Dozwolone jest wykorzystanie informacji o grupie zakupowej pod warunkiem zachowania informacji o źródle (strona internetowa www.kupuimorazom.org.ua) i tekstu “klauzuli zastrzeżenia odpowiedzialności”.
  6. Organizatorzy projektu, którzy są również odpowiedzialni za administrację strony internetowej, zastrzegają sobie prawo do zmiany lub usunięcia wszelkich informacji na stronie internetowej, bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodów swoich działań.