GRUPA ZAKUPOWA
W BRANŻY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH  


W latach 2016-2017 eksperci z zespołu projektu «Kupuimo Razom!» aktywnie pracowali nad tworzeniem grup zakupowych na Ukrainie. Prace ta odbywały się na bazie dorobku Projektu, stworzonych narzędzi i materiałów szkoleniowych. Dzięki staraniom Renaty Maroszek (2016 r.) i Mateusza Sagana (2016-2017 r.) udało się osiągnąć znaczące wyniki w tym zakresie. W okresie 2016-2017 we Kijowie zebrano grupę uczestników Projektu, którzy brali udział w warsztatach i szkoleniach, dołączali się do innych aktywności Projektu oraz często z własnej inicjatywy organizowali różnego rodzaju wydarzenia związane z ideą grup zakupowych. Oprócz grupy Doradców grup zakupowych, którzy przystąpiły do Centrum Kompetencji grup zakupowych w Kijowie i kontynuują pracę nad wprowadzeniem tego modelu biznesowego na Ukrainie, prowadzono również indywidualne konsultacje dla uczestników Projektu, którzy wykazali inicjatywę i chęć stworzenia grupy zakupowej wykorzystując potencjał własnych przedsiębiorstw ze wsparciem zaprzyjaźnionych firm zainteresowanych tym pomysłem.

Jedną z takich inicjatyw jest grupa zakupowa w branży materiałów papierniczych i biurowych. Liderem i pomysłodawcą utworzenia grupy jest Paper Trade Ukraine – firma z wieloletnim doświadczeniem w dostarczania materiałów potrzebnych dla biur, która bez wątpienia jest jednym z czołowych graczy na rynku Ukrainy. Doradczą pomoc w tworzeniu grupy zakupowej udziela Mykola Parkhomenko (Doradca Centrum Kompetencji grup zakupowych). Zadaniem grupy zakupowej jest zapewnić uczestnikom grupy redukcje kosztów logistycznych (transport i magazynowanie), ułatwić zakup towarów oraz zwiększyć ogólny asortyment firm-uczestników. Osiągnięcie postawionych celów jest możliwe dzięki połączeniu wysiłków kilku przedsiębiorstw (obecnie 4 firmy). Współpraca pozwoli uczestnikom grupy polepszyć obsługę i serwis, przyspieszyć realizację zamówień oraz zapewnić najbardziej wymagające potrzeby klientów dzięki wspólnemu (połączonem) katalogu. Wspólnie z ekspertami Projektu został przygotowany biznes plan i strategia tworzenia grupy, a także harmonogram realizacji.


OSOBY KONTAKTOWE:


◆ ◆ ◆  


Klauzula zastrzeżenia odpowiedzialności (Disclaimer):

  1. Wyżej wymieniona grupa zakupowa została zainicjowana w ramach projektu «Kupuimo Razom!» (dalej: Projekt), który był realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych wspólnie z partnerami (dalej: Organizatorzy) w latach 2015-2017 w ramach programu “Polska Pomoc”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: MSZ RP).
  2. Po formalnym zakończeniu projektu (koniec 2017 r.) Organizatorzy będą wspierać działalność grupy zakupowej i działać na rzecz jej rozwoju i sukcesu, jednak dalsza działalność grupy zakupowej będzie odbywać się samodzielnie i niezależnie od Organizatorów. Dlatego Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność grupy zakupowej. W przypadku wątpliwości co do działań realizowanych pod marką projektu «Kupuimo Razom!» prosimy o kontakt z zespołem projektu – info@kupuimorazom.org.ua 
  3. Wyżej podane informacje o grupie zakupowej odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia Organizatorów projektu, nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem MSZ RP i nie koniecznie mogą pokrywać się z punktem widzenia uczestników i/lub przedstawicieli grupy zakupowej.
  4. MSZ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działalność grupy zakupowej, jej uczestników, przedstawicieli i/lub Organizatorów w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.
  5. Dozwolone jest wykorzystanie informacji o grupie zakupowej pod warunkiem zachowania informacji o źródle (strona internetowa www.kupuimorazom.org.ua) i tekstu “klauzuli zastrzeżenia odpowiedzialności”.
  6. Organizatorzy projektu, którzy są również odpowiedzialni za administrację strony internetowej, zastrzegają sobie prawo do zmiany lub usunięcia wszelkich informacji na stronie internetowej, bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodów swoich działań.