GRUPA ZAKUPOWA
W BRANŻY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I REKLAMOWYCH  


W latach 2016-2017 eksperci z zespołu projektu «Kupuimo Razom!» aktywnie pracowali nad tworzeniem grup zakupowych na Ukrainie. Prace ta odbywały się na bazie dorobku Projektu, stworzonych narzędzi i materiałów szkoleniowych. Dzięki staraniom Renaty Maroszek (2016 r.) i Mateusza Sagana (2016-2017 r.) udało się osiągnąć znaczące wyniki w tym zakresie. W okresie 2016-2017 we Kijowie zebrano grupę uczestników Projektu, którzy brali udział w warsztatach i szkoleniach, dołączali się do innych aktywności Projektu oraz często z własnej inicjatywy organizowali różnego rodzaju wydarzenia związane z ideą grup zakupowych. Oprócz grupy Doradców grup zakupowych, którzy przystąpiły do Centrum Kompetencji grup zakupowych w Kijowie i kontynuują pracę nad wprowadzeniem tego modelu biznesowego na Ukrainie, prowadzono również indywidualne konsultacje dla uczestników Projektu, którzy wykazali inicjatywę i chęć stworzenia grupy zakupowej wykorzystując potencjał własnych przedsiębiorstw ze wsparciem zaprzyjaźnionych firm zainteresowanych tym pomysłem.

O grupie zakupowej:

Jedną z takich inicjatyw jest grupa zakupowo-sprzedazowej w branży artykułów biurowych i reklamowych. Liderem i ideologiem utworzenia grupy jest BuroKrat – firma z 20-letnim doświadczeniem na rynku w artykułów dla promocji oraz kompleksowego zaopatrzenia biur, która bez wątpienia jest jednym z czołowych graczy na Ukrainie. W branży artykuł reklamowych firma jest wyłącznym dostawcą znanych na całym świecie marek, katalog towarów jest również wzbogacony o inne materiały reklamowe europejskich marek, natomiast od 2000 roku firma rozwija także własną produkcję. Jako jeden z liderów w branży, firma BuroKrat jest współzałożycielem i aktywnym członkiem Stowarzyszenia Producentów i Importerów artykułów Reklamowych Ukrainy. Innym ważnym kierunkiem działalności firmy jest kompleksowe zaopatrzenie biur (od papieru i artykułów biurowych do środków czystości).

Celem inicjatora grupy (firmy BuroKrat) jest utworzenie zrzeszenia przedsiębiorstw dla prowadzenia wspólnych zakupów oraz dalszej sprzedaży artykułów biurowych i reklamowych. Partnerami grupy zakupowo-sprzedazowej będą nieduże firmy (również pośrednicy – agencje reklamowe lub firmy promocyjne) najlepiej z każdego regionu Ukrainy. Zadaniem grupy jest utrzymanie (zapełnienie) wyłączności w określonych kategoriach marek towarów, rozszerzenie bazy klientów, objęcie nowych kanałów sprzedaży, polepszenie obsługi i serwisu, a także przyspieszenie realizacji zamówień. W ramach grupy przewidywane jest także wsparcie informacyjne i marketingowe, pomoc w polepszaniu procesów logistycznych, propozycja korzystniejszych cen zakupowych, a także szkolenie nt. produktów i technologii produkcji. Współpraca w ramach grupy zakupowo-sprzedażowej zakłada kontakty zarówno z klientami jak i dostawcami uczestników grupy. Korzyści uczestników grupy zakupowej nie ograniczają się tylko obniżenia cen zakupowych, natomiast obejmują również zwiększanie sprzedaży i uzyskanie dostępu do nowych klientów. Podstawą  funkcjonowania grupy jest ZAUFANIE i WZAJEMNE KORZYŚCI!

Doradczą pomoc w tworzeniu grupy zakupowej udziela Mateusz Sagan (Koordynator Doradców projektu «Kupuimo Razom!»). Wspólnie z przedstawicielami firmy BuroKrat został przygotowany biznes plan i strategia tworzenia grupy, a także harmonogram realizacji. Proces tworzenia grupy trwa, wiele etapów już zrealizowano z uwzględnieniem podstawowych założeń.

Idea:

Ze względu na okres kryzysowy w gospodarce Ukrainy (od 2008 roku) branża artykułów reklamowych i biurowych boryka się ze znacznymi problemami. Budżety na reklamę i artykuły promocyjne zostali “optymalizowane” do najniższych z możliwych poziomów, lub w ogóle skasowane. W 2013 roku rynek pokazał niewielki wzrost, jednak jak tylko sytuacja zaczęła się poprawiać, 2014 rok znów zmusił wiele firm przejrzeć podejście do własnych wydatków. Dopiero od 2016 roku objawia się pewien wzrost sprzedaż sezonowych. Napięta sytuacja na rynku, zmniejszenie budżetów reklamowych i optymalizacja kosztów promocji firm doprowadziło do znaczącej zmiany układu sił graczy na rynku. Globalna struktura pozostała niezmienna, jednak zmniejszyła się liczba niewielkich firm, które doświadczają poważny brak środków dla przetrwania. Duzi gracze kontynuują zwiększanie własnej potęgi oraz znacznie umocnili się na rynku (zwiększenie asortyment, polepszenie logistyki, wdrażanie nowych technologii, polepszenie obsługi i uzyskanie nowych klientów), natomiast przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw stanieli w obliczu poważnych trudności (utrudnione uzyskanie i utrzymanie klientów, utrudnione utrzymanie kadry profesjonalnych pracowników, trudniejszy dostęp do instrumentów finansowych etc.). Właśnie dlatego, w dzisiejszych czasach jest najbardziej korzystny moment dla zrzeszania się niewielkich przedsiębiorstw w celu stworzenia grup zakupowo-sprzedażowych. Współpraca pozwoli im konkurować z dużymi graczami i poprawić własną pozycję na rynku.


OSOBY KONTAKTOWE:


◆ ◆ ◆


Klauzula zastrzeżenia odpowiedzialności (Disclaimer):

  1. Wyżej wymieniona grupa zakupowa została zainicjowana w ramach projektu «Kupuimo Razom!» (dalej: Projekt), który był realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych wspólnie z partnerami (dalej: Organizatorzy) w latach 2015-2017 w ramach programu “Polska Pomoc”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: MSZ RP).
  2. Po formalnym zakończeniu projektu (koniec 2017 r.) Organizatorzy będą wspierać działalność grupy zakupowej i działać na rzecz jej rozwoju i sukcesu, jednak dalsza działalność grupy zakupowej będzie odbywać się samodzielnie i niezależnie od Organizatorów. Dlatego Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność grupy zakupowej. W przypadku wątpliwości co do działań realizowanych pod marką projektu «Kupuimo Razom!» prosimy o kontakt z zespołem projektu – info@kupuimorazom.org.ua 
  3. Wyżej podane informacje o grupie zakupowej odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia Organizatorów projektu, nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem MSZ RP i nie koniecznie mogą pokrywać się z punktem widzenia uczestników i/lub przedstawicieli grupy zakupowej.
  4. MSZ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działalność grupy zakupowej, jej uczestników, przedstawicieli i/lub Organizatorów w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.
  5. Dozwolone jest wykorzystanie informacji o grupie zakupowej pod warunkiem zachowania informacji o źródle (strona internetowa www.kupuimorazom.org.ua) i tekstu “klauzuli zastrzeżenia odpowiedzialności”.
  6. Organizatorzy projektu, którzy są również odpowiedzialni za administrację strony internetowej, zastrzegają sobie prawo do zmiany lub usunięcia wszelkich informacji na stronie internetowej, bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodów swoich działań.