CENTRUM KOMPETENCJI GRUP ZAKUPOWYCH W KIJOWIE 


Centrum Kompetencji Grup zakupowych w Kijowie – to organizacja doradcza, skupiająca w sobie społeczność certyfikowanych i doświadczonych ekspertów w obszarze tworzenia i zarządzania grupami zakupowymi i sprzedażowymi na Ukrainie. Grupa skupia się na podnoszeniu konkurencyjności i efektywności biznesowej, bazuje na narzędziach i technologii przekazanej z Polski, wykorzystującej europejski model i doświadczenia z uwzględnieniem warunków ukraińskich. Centrum zarządza instrumentami i technologiami wytworzonymi w ramach projektu «Kupuimo Razom!» jaki prowadzony był na Ukrainie w latach 2015-2017 w ramach programu “Polska Pomoc” współfinansowanemu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Misją Centrum Kompetencji w Kijowie jest „Od konkurencji do Partnerstwa”.

Kijowski Centrum Kompetencji Grup Zakupowych został stworzony przez przedstawicieli polskiego zespołu projektu «Kupuimo Razom!» (którzy realizowali Projekt od 2015 roku) i absolwentami Projektu w latach 2016-2017, którzy brali udział w edukacyjno-przygotowawczym programie przyszłych Doradców. Centrum jest klubem profesjonalistów i ekspertów zainteresowanych rozwijaniem w Ukrainie idei grup zakupowych B2B i prowadzącym aktywność przy Kyiv-Mohyla Business-School [kmbs]a jego kluczowymi celami są:

 1. Wykorzystywanie i rozszerzanie zasobów wytworzonych w ramach Projektu;
 2. Promocja idei grup zakupowych B2B wśród ukraińskich przedsiębiorców i organizacji biznesowych;
 3. Wypracowywanie i promocja wysokich standardów profesjonalnych doradztwa dla grup zakupowych B2B;
 4. Wypracowanie standardów certyfikacji doradców grup zakupowych B2B;
 5. Promocja doradców autoryzowanych przez Centrum;
 6. Doradztwo dla chętnych utworzyć grupy zakupowe B2B;
 7. Doradztwo dla istniejących grup zakupowych.

Działalność Centrum Kompetencji reguluje Statut, zatwierdzony i podpisany przez wszystkich członków Centrum. Regularne zebrania członków Centrum odbywają się co najmniej raz w roku. Za organizację pracy Centrum i koordynację pracy Doradców (członków Centrum) odpowiada Zarządu, który składa się z dwóch przedstawicieli członków Centrum (jeden z nich przedstawiciel zespołu Projektu) i wybierany jest raz na dwa lata. Zarządu jest również odpowiedzialny za plan działania i budżet Centrum. Centrum finansowane jest z dobrowolnych składek swoich członków oraz darowizn zainteresowanych osób prawnych i fizycznych. Wszystkie instrumenty i materiały wytworzone w ramach Projektu, które będą wykorzystywane w pracy Centrum Kompetencji i jego członków (Doradców) są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Zapytania o wsparcie doradcze kierowane do Centrum będą odbierane przez autoryzowaną osobę (przez Zarząd) i oceniane pod względem dopasowania do kompetencji i możliwości Centrum/Doradców, a następnie kierowane do wybranych Doradców. Usługi doradcze Centrum Kompetencji i jego poszczególnych członków (Doradców) są ustalane bezpośrednio z Zarządem Centrum oraz zatwierdzane odpowiednim dokumentem (umową, memorandum, itp.).

Centrum skupia fachowców i ekspertów zainteresowanych rozwojem na Ukrainie idei grup zakupowych B2B. Członkami Centrum są:

ZARZĄD:

CZŁONKOWIE CENTRUM – DORADCY GRUP ZAKUPOWYCH:

RZECZNIK PRASOWY:


DANE KONTAKTOWE:

Centrum Kompetencji Grup Zakupowych w Kijowie
8/5 str. Volos’ka, 04070, Kyiv

KYIV@kupuimorazom.org.uaKlauzula zastrzeżenia odpowiedzialności (Disclaimer):

 1. Wyżej wymienione Centrum Kompetencji oraz Doradcy grup zakupowych utworzono/przygotowano w ramach projektu «Kupuimo Razom!» (dalej: Projekt), który był realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych wspólnie z partnerami (dalej: Organizatorzy) w latach 2015-2017 w ramach programu “Polska Pomoc”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: MSZ RP).
 2. Od początku 2018 roku dalsza działalność Centrum Kompetencji oraz Doradców grup zakupowych będzie odbywać się samodzielnie i niezależnie od Organizatorów. Dlatego Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność Centrum Kompetencji oraz Doradców grup zakupowych. W przypadku wątpliwości co do działań realizowanych pod marką projektu «Kupuimo Razom!» prosimy o kontakt z zespołem projektu – info@kupuimorazom.org.ua 
 3. Wyżej podane informacje o Centrum Kompetencji oraz Doradcach grup zakupowych odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia Organizatorów projektu, nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem MSZ RP i nie koniecznie mogą pokrywać się z punktem widzenia Doradców grup zakupowych.
 4. MSZ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działalność Centrum Kompetencji grup zakupowych, Doradców grup zakupowych i/lub Organizatorów w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.
 5. Dozwolone jest wykorzystanie informacji o Centrum Kompetencji oraz Doradcach grup zakupowych pod warunkiem zachowania informacji o źródle (strona internetowa www.kupuimorazom.org.ua), tekstu “klauzuli zastrzeżenia odpowiedzialności” oraz w oparciu o wymogi licencji Creative Commons 3.0 (PL).
 6. Organizatorzy projektu, którzy są również odpowiedzialni za administrację strony internetowej, zastrzegają sobie prawo do zmiany lub usunięcia wszelkich informacji na stronie internetowej, bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodów swoich działań.
 7. Wszelkie komercyjne i niekomercyjne wykorzystanie informacji oraz treści zawartych na stronie www.kupuimorazom.org.ua odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność korzystających z zamieszczonych tam treści.
 8. Wszelkie wykorzystanie usług Doradców pracujących w Centrach Kompetencji grup zakupowych jest wyłącznym przedmiotem poszczególnych umów zawieranych pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Ani Organizatorzy ani MSZ RP nie ponoszą za relacje z Doradcami Centrów Kompetencji grup zakupowych żadnej odpowiedzialności, chyba, że będą stroną odpowiedniej umowy.