PROGRAM DLA DORADCÓW GRUP ZAKUPOWYCH 

Ścieżka budowy nowych kompetencji i rozwoju innowacyjnego biznesuInfosheet:
(w języku ukraińskim) 


Możliwości dla Doradców Grup Zakupowych

Model biznesowy polegający na ustrukturyzowanej współpracy małych i średnich firm w celu optymalizacji zakupów, procesów działalności oraz sprzedaży, jest nadal bardzo mało poznany i wykorzystywany na Ukrainie. Jednak jego potencjał jest porównywalny z modelem polskim czy zachodnio-europejskim. Rozpowszechnienie i zastosowanie modelu grup zakupowych wymaga dużych nakładów pracy profesjonalnych doradców, którzy będą mogli tę ideę wprowadzić w praktyce do gospodarki ukraińskiej w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami przedsiębiorców, tworząc i rozwijając jednocześnie perspektywiczny rynek na swoje usługi doradcze.


Korzyści z uczestniczenia w Programie

Projekt «Kupuimo Razom! 2.0» zapewnia przygotowanie Doradców do samodzielnej działalności poprzez m.in.:

  • zapewnienie odpowiedniego szkolenia przygotowawczego i metodologicznego w zakresie grup zakupowych – intensywny 3-dniowy seminarium szkoleniowy;
  • zapewnienie możliwości praktycznego rozwinięcia nowych kompetencji – udział Doradców (wspólnie z polskimi ekspertami) w praktycznych warsztatach dla ukraińskich przedsiębiorców oraz zaangażowanie w tworzenie realnych grup zakupowych;
  • dostęp do stworzonej bazy wiedzy o grupach zakupowych w formie materiałów i opracowań, prezentacji, publikacji, wywiadów i nagrań video z praktykami grup zakupowych;
  • udział w szkoleniach on-line (webinary), w oparciu o istniejące i nowe lekcje szkoleniowe na e-Learning platformie Projektu;
  • udział w stworzeniu i wydaniu Podręcznika dla Doradców Grup Zakupowych;
  • możliwość nawiązania roboczej współpracy z instytucjami administracji państwowej Ukrainy, zajmującymi się sprawami grup zakupowych – Antymonopolowy Komitet Ukrainy;
  • dostęp do bazy uczestników Projektu (prywatnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji przedsiębiorców);
  • wsparcie ze strony organizatorów Projektu w kreowaniu rynku na usługi doradcze dla grup zakupowych B2B (kampania promocyjna, organizacja wydarzeń tematycznych itp.);
  • stworzenie Centrum Kompetencji Grup Zakupowych we współpracy z Kyiv-Mohyla Business-School [kmbs] oraz Narodowej platformy małego i średniego biznesu, które będą platformą współpracy oraz miejscem spotkań przedsiębiorców oraz ekspertów/doradców, a także będą działać na rzecz doskonalenia metodologii i know-how w zakresie grup zakupowych;
  • możliwość rozpoczęcia pracy z nową grupą zakupową, której utworzeniem będą zainteresowani uczestnicy Projektu.

SEMINARIUM DLA DORADCÓW GRUP ZAKUPOWYCH 

Środa-Piątek, 26-28 kwietnia 2017 roku
Hotel Opera | Kyiv-Mohyla Business-School [kmbs]Podsumowanie Seminarium – TUTAJ!


logo

Projekt «Kupuimo Razom!» był finansowany Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach programu «Polska Pomoc»