Informacje o Projekcie


Grupy Zakupowe
jako
Narzędzie Zmniejszania Kosztów i Podnoszenia
Konkurencyjności Ukraińskich Przedsiębiorstw


«KUPUIMO RAZOM! 2.0» – EDYCJA 2017


Infosheet:
(w języku ukraińskim) 

Rezultaty Projektu (pdf):


Projekt «Kupuimo Razom! 2.0» ZAKOŃCZYŁ SIĘ!  


logo

Projekt «Kupuimo Razom!» był finansowany Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach programu «Polska Pomoc»