Magazyny Informacyjne Projektu – edycja 2015

 

Magazyn Informacyjny Nr. 1

(w języku ukraińskim)

Magazyn Informacyjny Nr. 2

(w języku ukraińskim)

Изображение Изображение

 

Magazyn Informacyjny Nr. 3

(w języku ukraińskim)

 

Magazyn Informacyjny Nr. 4

(w języku ukraińskim)

Изображение Picture 

Wszystkie artykuły w magazynie informacyjnym są dostępnę na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz sp. z o.o. «Praktyka Upravlinnja». Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2015. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej. Dla bezpłatnej dystrybucji.