WARSZTAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE WSCHODU UKRAINY 


Pomimo formalnego zakończenia projektu «Kupuimo Razom!» nasz zespół kontynuuje prace w kierunku rozpowszechniania idei grup zakupowych na Ukrainie. Ostatnio koordynator doradców projektu Mateusz Sagan przeprowadził warsztat nt. “Praktyka tworzenia grup zakupowych” dla grupy przedsiębiorców z Ukrainy, którzy brali udział w wizycie studyjnej do Polski. Warsztat odbył się 11 października 2018 r. w Hotelu Victoria w Lublinie, udział wzięło ponad 25 przedsiębiorców. Podczas warsztatu nasz ekspert przeprowadził prezentacje ogólnych założeń tworzenia grup zakupowych, strategii oraz planowania na etapie tworzenia grupy, różnego rodzaju modeli biznesowych, a także innych aspektów dotyczących zakładania grup zakupowych.
 
Wizyta studyjna została zorganizowana Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą w ramach programu wsparcia dla ukraińskich przedsiębiorców przesiedlonych z objętych działaniami wojennymi terenów wschodniej Ukrainy – program finansowany jest ze środków Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ООН na Ukrainie.
 
W programie bierze udział blisko 100 przedsiębiorców z obwodów Donieckiego i Ługańskiego, reprezentujących następujące branże gospodarek: przemysł lekki, sektor innowacyjności i technologie IT, sektor rolniczy oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. W ramach programu będą organizowane 4 wizyty studyjne, w trakcie których odbędą się spotkania z polskimi przedsiębiorcami z różnych branży oraz przedstawicielami władz państwowych i lokalnych. Poza tym program przewiduje zapoznanie się z polską kulturą i tradycjami, zwiedzanie muzeum oraz  zabytków historycznych.

Galeria:

2018-10-11 11.32.01 2018-10-11 11.32.09 2018-10-11 12.18.27
2018-10-11 11.33.27 2018-10-11 11.32.01 2018-10-11 11.33.35
2018-10-12 21.52.30 2018-10-11 11.32.20 2018-10-11 12.18.31