DORADCA GRUP ZAKUPOWYCH I KOORDYNATOR SEKTORA AGRO IVAN SIKORA KONTYNUUJE SWOJĄ PRACĘ NA RZECZ PROMOCJI PIERWSZEJ GRUPY ZAKUPOWEJ W SEKTORZE AGRO


1 lutego 2018 roku Ivan Sikora (Doradca grup zakupowych i Koordynator partnerstwa «Kupujemy i Rozwijamy się Razem» w sektorze rolniczym) wziął udział w panelu debaty «Rozwój terenów wiejskich», zorganizowanej Ukrainian Food Valley. Podstawowa teza, która powstała podczas dyskusji – wraz z poprawą infrastruktury transportowej i społecznej na wsi ważnym także jest utworzenie nowych miejsc pracy. W tym celu  zasadniczym jest rozwój kapitału społecznego, rozwój spójności i zaufania w społecznościach oraz zapewnienie dostępu rolników do zasobów (finansowych i materialno-technicznych).
 
Inicjatywa «Kupujemy i Rozwijamy się Razem» w sektorze rolniczym pozwoli uzyskać jego uczestnikom lepszy dostęp przede wszystkim do zasobów finansowych (lepszych cen, warunków płatności i etc.). Nad tym pracuje Ivan Sikora jako koordynator pierwszej grupy zakupowej w sektorze AGRO na Ukrainie. Moderatorem wydarzenia (debaty «Rozwój terenów wiejskich» zorganizowanej Ukrainian Food Valley) była Maria Yaroshko – ekspert Niemiecko-ukraińskiego agro-politycznego dialogu w Instytucie badań ekonomicznych i konsultacji politycznych. Wśród prelegentów: Roman Korinets, ekspert biura reform przy Ministerstwie polityki rolnej i żywności Ukrainy, Wadym Tkachuk – ekspert z Narodowego Uniwersytetu zasobów biologicznych i naturalnych Ukrainy, Olena Borodina – Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Ivan Fursenko – Pierwszy Zastępca Szefa zarządu Ukraińskiego Stowarzyszenia Wiejskich Rad.
 
Już wkrótce Ivan Sikora zaprezentuje partnerstwo «Kupujemy i Rozwijamy się Razem» w sektorze rolniczym i model biznesowy ukraińskiej grupy zakupowej w branży HoReCa na sesji plenarnej konferencji “NOWOCZESNE gospodarstwo szkółkarskie 2018” w miejscowości Energodar.