WARSZTAT: TWORZENIE GRUPY ZAKUPOWEJ W SEKTORZE HORECA NA UKRAINIE  

28 stycznia 2018 roku | Kyiv-Mohyla Business School [kmbs]


28 stycznia 2018 r. w Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] (ul. Woloska 8/5) odbędzie się warsztat poświęcony utworzeniu na Ukrainie grupy zakupowej w branży HoReCa. Wydarzenie skierowane jest do managerów/właścicieli ukraińskich podmiotów gastronomicznych i przedstawicieli dostawców sektora HoReCa. Warsztat będzie bazować się na osiągnięciach projektu «Kupuimo Razom!» i doświadczeniu największej polskiej gastronomicznej grupy zakupowej Horeca GGZ, która obecnie skupia ponad 3500 uczestników (restauracje, hotele i firm cateringowe) i około 50 dostawców.


Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować, wypełniając krótką ankietę:


Na wydarzenie zaprasza kijowski Centrum Kompetencji grup zakupowych zapoczątkowany w ramach projektu «Kupuimo Razom!». Warsztat zorganizowano przy wsparciu i pomocy Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] oraz Ukrainian Food Valley. Wśród prelegentów znajdą się eksperci i  Doradcy grup zakupowych:

  • Mariusz Kościółek – Prezes Zarządu firmy Hinode – operatora platformy zakupowej polskiej gastronomicznej grupy zakupowej HoReCa GGZ;
  • Tomasz Sawzdargo – Prezes Zarządu największej grupy zakupowej Horeca GGZ;
  • Tomasz Budziak – Koordynator Projektu «Kupuimo Razom!»;
  • Mykola Markhomenko – Doradca grup zakupowych, przedstawiciel Centrum Kompetencji grup zakupowych w Kijowie;
  • Іван Сікора – Doradca grup zakupowych, przedstawiciel Centrum Kompetencji grup zakupowych w Kijowie.

Podczas warsztatów zostanie przedstawiony model biznesowy funkcjonowania polskiej grupy zakupowej Horeca GGZ oraz propozycja adaptacji tego modelu w celu utworzenia pierwszej na Ukrainie grupy zakupowej HoReCa. Każdy uczestnik wydarzenia będzie miał możliwość zapoznania się z korzyściami płynącymi z zastosowania innowacyjnej platformy wspólnych zakupów oraz przywilejów założycieli i pierwszych uczestników tworzonej grupy zakupowej. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się poniżej. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają podręcznik “Jak stworzyć grupę zakupową B2B jako dochodowy startup?”, wydany w ramach projektu «Kupuimo Razom!».


Program:

(w języku ukraińskim)


Głównym celem warsztatu jest dyskusja oraz wspólne omówienie potencjalnych przeszkód, które mogą wystąpić na drodze zapoczątkowania grupy zakupowej w branży HoReCa, a także opracowanie roboczych rozwiązań dla ich przezwyciężenia. Dla osiągnięcia postawionego celu będzie używana metoda Running Lean StartUp, z której więcej można dowiedzieć się na e-Learning platformie Projektu – lekcje 8, 9 i 10 (program 2017).

Na zakończenie będą przeanalizowane wyniki praktycznych treningów w grupach oraz zebrano opinie i komentarze od uczestników warsztatów. Ponadto, zostanie przedstawiony szczegółowy plan i harmonogram zapoczątkowania grupy zakupowej HoReCa na Ukrainie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.


W ramach przygotowania warsztatu wielka prośba od organizatorów do przedstawicieli sektora HoReCa i wszystkich zainteresowanych tematem grup zakupowych w tej dziedzinie wypełnić krótką ANKIETĘ!

Ankieta dla restauratorów:
(w języku ukraińskim)

Ankieta dla dostawców:
(w języku ukraińskim)

https://goo.gl/X64hmp

https://goo.gl/HupYtN


W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań – prosimy o kontakt z:

Andriy Tsyaputaandriy.tsyaputa@kupuimorazom.org.ua 

Oleg Vengerufv.org@gmail.com


***

CZYM JEST GRUPA ZAKUPOWA?

Grupa zakupowa ułatwia kupującym i dostawcom współpracę przy transakcjach, wzmacnia ich relacje i odkrywa nowe możliwości biznesowe. Kupujący może zarządzać całym procesem zaopatrzenia od źródła do rozliczania, kontrolując wydatki, znajdujące nowe źródła oszczędności i budując zdrowy, etyczny łańcuch dostaw. Dostawcy mogą pomoc kupującym osiągnąć cele związane z transformacją zamówień, a jednocześnie zwiększyć zadowolenie klientów, uprościć cykl sprzedaży i usprawnić przepływ gotówki.

***

MISJA I CELE GRUPY ZAKUPOWEJ:

Zapełnienie pożądanego lub optymalnego poziomu obsługi klinetów przy milimalnym koszcie oraz akceptowalnym poziomie zaangażowania kapitału.

Właściwy towar – produkt (zabezpieczenie usługi)

we właściwej ilości

o właściwej jakości

w właściwe miejsce

we właściwym czasie

za właściwą cenę

właściwemu rozpoznanemu klientowi

przy właściwym koszcie


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!