PREZENTACJA IDEI GRUP ZAKUPOWYCH W DONBASIE 


Od 5 do 7 grudnia 2017 r. w ramach Forum biznesowego «Pracujemy Razem!», realizowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju na Ukrainie UNDP, odbyła się prezentacja idei tworzenia grup zakupowych wśród przedsiębiorców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wydarzenia odbywały się w miastach Kramatorsk, Severodonetsk i Mariupol, gdzie UNDP realizuje programy wsparcia finansowego przedsiębiorczości oraz wspiera wewnętrznie-przesiedlonych osób w zakresie tworzenia lub rozszerzania własnej działalność gospodarczej, przywracania własnego statusu społecznego i poczucia spełnienia i godności w warunkach, jakie panują na wschodzie Ukrainy.

Słowo «RAZEM» było głównym hasłem Forum, a pomysł wspólnych zakupów i projektu «Kupuimo Razom!» był odpowiednim dopełnieniem programu wydarzeń. Jako prelegent z informacjami na temat grup zakupowych wystąpiła przyszły Doradca Grup Zakupowych i uczestniczka projektu Larysa Samosonok.

W każdym z trzech miast temat wspólnych zakupów lub sprzedaży wzbudził duże zainteresowanie, a biorąc pod uwagę dużą ilość pytań – format prezentacji zmienił się na debatę. Przedsiębiorcy mają pomysły nt. takiej współpracy, ponadto wiele z nich przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego już realizowali podobne zakupy, ale z powodu naruszenia więzi gospodarczych (przez wojnę) istniejąca współpraca została przerwana i niezbędna jest pomoc w nawiązaniu kontaktów i zwiększenia zaufania jak w ramach grupy, tak i z nowymi dostawcami różnorodnych produktów.

Pytania były bardzo zróżnicowane:

  • jak działają razem firmy, które są płatnikami lub nie są płątnikami VAT?
  • jak wspołpracować z państwowymi instytucjami w zakresie świadczenia usług?
  • jaką formę prawną wybrać dla wspólnej działalności?
  • czy istnieją ograniczenia co do branży tworzonej GZ?
  • jak stworzyć grupę wokół dostawcy?

Lecz wspólnym problemem dla wszystkich przedsiębiorców we wszystkich tych miastach stało się pytanie – «Od czego zacząć?».

Prace w tym kierunku będą kontynuowane w przyszłości w tym regionie Ukrainy. Już w styczniu 2018 r. w miejscowości Pokrowsk odbędą się szkolenia dla przedsiębiorców nt. tworzenie grup zakupowych.


Galeria:

Kramatorsk_1 Kramatorsk_2 Kramatorsk_3 Kramatorsk_4
Kramatorsk_5 Mariupol_1 Mariupol_2 Mariupol_3
Mariupol_4 Mariupol_5 Sever_1 Sever_2
Sever_3 Sever_4 Sever_5 Sever_6