KUPUIMO RAZOM!
GRUPY ZAKUPOWE 

Nowe możliwości dla ukraińskiego biznesu 

(w języku ukraińskim) 


Wszystkie materiały w podręczniku są dostępnę na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Utwór powstał w ramach programu “Polska Pomoc” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w 2017 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie “Polska Pomoc”. Dla bezpłatnej dystrybucji.