GRUPY ZAKUPOWE JAKO INSTRUMENT ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO


W Międzynarodowy dzień lasów 21 marca 2017 roku w siedzibie Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Zasobów Naturalnych Ukrainy odbyło się wspólne posiedzenie rady Społecznej przy Państwowej agencji zasobów leśnych Ukrainy oraz okrągły stół «Stan regulacji prawnych w systemie leśnictwa oraz zmiany niezbędne w celu zwiększenia jego efektywności».

Podczas okrągłego stołu przemówili m.in.: rektor NUZBiZN Stanislaw Nikolaenko, przewodniczący Agencji Lasów Państwowych Ukrainy Krystyna Yushkewych, kierownik Katedry Dendrologii i Hodowli Lasów, przewodniczący stowarzyszenia «Niezależne partnerstwo ekspertów” Yuriy Marchuk, zastępca przewodniczącego Lwowskiego Obwodowego Urzędu Leśnictwa i Polowania Yaroslaw Celen.

Podczas posiedzenia Rady Społecznej, nt. przygotowania aktu aktu prawnego o kolejności realizacji nieobrobionego drewna występował przewodniczący Agencji Lasów Państwowych Ukrainy Krykun. Jego raport wywołał gorącą dyskusję, do której dołączyli przedstawiciele stowarzyszenia przedsiębiorstw przemysły drzewnego z różnych regionów Ukrainy. W ramach dyskusji operacyjny koordynator projektu «Kupuimo Razom! 2.0″ – Vasyl Masyuk zaprezentował obecnym gościom ideę grup zakupowych jako potencjalnego narzędzia do zwiększenia konkurencyjności i efektywności ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw przemysły drzewnego oraz zaprosił zainteresowanych członków Rady Społecznej do uczestnictwa w Projekcie. 


Oryginał wiadomości pod linkami na stronach:
(w języku ukraińskim)

www.rodynnifirmy.org.ua

www.nubip.edu.ua