SEMINARIUM DLA DORADCÓW GRUP ZAKUPOWYCH 

Środa-Piątek, 26-28 kwietnia 2017 roku 
Hotel Opera |  Kyiv-Mohyla Business-School [kmbs]
 


Ukraińscy przedsiębiorcy muszą mieć łatwy dostęp nie tylko do wiedzy o grupach zakupowych, ale i do ekspertów mogących trwale i blisko praktycznie służyć wsparciem. Dlatego w 2017 roku jednym z kluczowych celów projektu «Kupuimo Razom! 2.0» jest przygotowanie odpowiedniej liczby doradców.

Zostaliśmy zaskoczeni dużym zainteresowaniem do pierwszego Seminarium w 2017 roku przygotowujących kandydatów na Doradców wspierających ukraińskich przedsiębiorców i organizacje przedsiębiorców w tworzeniu Grup Zakupowych B2B. Wydarzenie odbyło się 26-28 kwietnia w Kijowie i było zorganizowane we współpracy i przy wsparciu Kyiv-Mohyla Business-School [kmbs]Programu ONZ ds. Rozwoju na Ukrainie [UNDP]Narodowej Platformy Małego i Średniego Biznesu oraz Komitatu Antymonopolowego Ukrainy. Sala udzielona dla nas przez [kmbs] okazała się za mała a nie chcąc odmawiać chętnym, musieliśmy w trybie nagłym przenieść zajęcia pierwszych dwóch dni Seminarium do Hotelu Opera. Łącznie dla udziału zarejestrowało się ponad 60 chętnych, a w trakcie trzech dni w wydarzeniu uczestniczyło 43 osoby. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za zainteresowanie i aktywność! 

Pierwsze dwa dni Seminarium środa i czwartek (26-27 kwietnia 2017) poświęcone były intensywnej prezentacji informacji o praktyce działania grup zakupowych B2B w Unii Europejskiej i polskim doświadczeniom. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Wiktora Tałacha (zastępcy dyrektora Departamenty polityki konkurencyjnej Komitetu Antymonopolowego Ukrainy), poświęcone praktycznym aspektom funkcjonowania grup zakupowych przedsiębiorców w ukraińskich realiach prawnych. Ewa Szczecińska (Koordynator e-Learning) zaprezentowała narzędzia i zasoby dostępne dla przyszłych doradców. Tomasz Budziak (Koordynator Projektu) poinformował o zamierzeniach projektu na rok 2017 oraz o różnicach w rolach między Doradcami a Liderami i Ambasadorami Grup Zakupowych B2B. Ostatni trzeci dzień Seminarium (28 kwietnia) poświęcony był intensywnej rozmowie z uczestnikami na temat roli i zadań przyszłych Doradców w Projekcie.


Prezentacja “Rola ukraińskich doradców w projekcie «Kupuimo Razom! 2.0» (27.04.2017):
(w języku ukraińskim)


Więcej prezentacji z Seminarium dostępne na e-Learning platformie Projektu 
(Baza Wiedzy, folder “Seminarium dla Doradców Grup Zakupowych 26-28.04.2017“)!


Wszyscy uczestnicy Seminarium otrzymali zaproszenie do zgłoszenia się do rekrutacji. Do 10 maja jest przewidziany czas na wypełnienie ankiety oraz przesłania CV. Na podstawie otrzymanych informacji eksperci projektu «Kupuimo Razom! 2.0» do połowy maja wyłonią zakwalifikowaną grupę uczestników do podjęcia praktycznej współpracy z tworzącymi się ukraińskimi grupami zakupowymi.

Początek jest dobry – oby wszystkim powiodło się w znalezieniu dla siebie owej szansy zawodowej!

Niebawem otwieramy kolejną rekrutację – tym razem dla Liderów i Ambasadorów Grup Zakupowych. Szczegóły wkrótce. Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej oraz stronie Facebook.


Nagrania wideo:


Wywiady:

Projekt «Kupuimo Razom! 2.0» w 2017 roku – Tomasz Budziak (Koordynator Projektu)

 

Grupy Zakupowe na Ukrainie – Wywiad z  Vladlenem Sysunem (Koordynator Programu «Wzmocnienie stowarzyszeń i organizacji małych i średnich przedsiębiorców», realizowanego Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju na Ukrainie | UNDP)


Galeria:

IMG_7808 IMG_7809 IMG_7813 IMG_7815 IMG_7816
IMG_7817 IMG_7819 IMG_7820 IMG_7823 IMG_7826
IMG_7828 IMG_7829 IMG_7833 IMG_7832 IMG_7834
IMG_7836 IMG_7838 IMG_7839 IMG_7841 IMG_7844
IMG_7845 IMG_7847 IMG_7848 IMG_7849 IMG_7851
IMG_7852 IMG_7853 IMG_7856 IMG_7859 IMG_7861
IMG_7867 IMG_7868 IMG_7869 IMG_7870 IMG_7872
IMG_7882 IMG_7885 IMG_7886 IMG_7888 IMG_7890
IMG_7889 IMG_7892 IMG_7895 IMG_7897 IMG_7899
IMG_7901 IMG_7903 IMG_7904 IMG_7905 IMG_7906
IMG_7907 IMG_7910 IMG_7911 IMG_7915 IMG_7938
IMG_7920 IMG_7926 IMG_7928 IMG_7933 IMG_7935