WYNIKI PROJEKTU W 2016 ROKU


Z przyjemnością przedstawiamy wyniki projektu «Kupuimo Razom! 2.0» w 2016 roku. Podsumowując zeszłoroczną działalność naszego zespołu, możemy podzielić główne osiągnięcia na kilka kategorii:


Komunikacja i Publikacje

 • Strona-internetowa – wizytówka «Kupuimo Razom!» główne źródło informacji o projekcie, głównych wydarzeniach i miejsce publikacji materiałów
 • Strona na Facebook – serce komunikacji z uczestnikami, najważniejszych wiadomości i wydarzeń projektu.
 • Kanał na YouTube – wideo-centrum projektu zawierający ponad 150 filmików, wywiadów i animacji.
 • Podręcznik 2016 – wydano drugie uzupełnione wydanie: «KUPUIMO RAZOM! GRUPY ZAKUPOWE: NOwe możliwości dla ukraińskiego biznesu» w nowej szacie graficznej oraz z nowymi rozdziałami (300 egzemplarzy).

e-Learning i Baza Wiedzy

 • Platforma e-Learning – nowoczesna BEZPŁATNA platforma edukacyjna oparta na wydajnym i prostym systemie moodle. Ponad 200 zarejestrowanych użytkowników.
 • Lekcje szkoleniowe on-line – opublikowano 14 interaktywnych lekcji szkoleniowych, które szeroko obejmują temat grup zakupowych, metodologię ich tworzenia i zarządzania oraz wiele więcej.
 • Baza Wiedzy – integralna część e-learning platformy, zawierająca wiele prezentacji, materiałów z warsztatów praktycznych oraz 45 wywiadów z ekspertami.

Doradztwo i Szkolenie

 • Rejestracja oraz Konferencja-Otwierająca – około 90 osób zainteresowanych uczestnictwem, wydarzenie odbyło się 23.06.2016 z udziałem Ambasady RP w Kijowie oraz Komitetu Antymonopolowego Ukrainy.
 • Prezentacja dla USPP – nawiązano kontakt z Ukraińskim Związkiem Przemysłowców i Przedsiębiorców (USPP) i przeprowadzono (07.10.2016) prezentację dla szefów regionalnych oddziałów USPP.
 • Praktyczne Warsztaty – w ramach części doradczo-szkoleniowej eksperci projektu przeprowadzili dwa warsztaty praktyczne (21.10.2016 oraz 09.12.2016), w których wzięło udział około 40 uczestników projektu.
 • Webinaria – zorganizowano 10 webinariów internetowych, przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting.

Rozszerzenie i Rozwój Projektu

 • Współpraca z AMKU – włączenie do współpracy Komitetu Antymonopolowego Ukrainy (AMKU), wspólne przygotowanie specjalnej lekcji szkoleniowej on-line na e-Learning platformie, zorganizowanie wywiadu z przedstawicielem AMKU oraz opracowanie nowego rozdziału podręcznika.

 Filmik Promocyjny


Rezultaty Projektu w 2016 roku (.pdf)
(w języku ukraińskim) 


Dziękujemy za rok owocnej współpracy, inspirujących kontaktów i ciekawych rozmów. Jesteśmy przekonani, że udało nam się skutecznie podzielić naszym doświadczeniem. Wiele się nauczyliśmy i dowiedzieliśmy się od uczestników konferencji, warsztatów praktycznych, webinariów i czatów online. Dzięki temu udało nam się dostosować nasze umiejętności i doświadczenie do lokalnych warunków na Ukrainie. Jesteśmy wdzięczni za tę współpracę! Życzymy powodzenia w 2017 roku, czekamy na dalszą współpracę, spotkania i rozmowy.


Zapraszamy do udziału w projekcie «Kupuimo Razom! 2.0» w 2017 roku

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

p.s. Szczegółowa informacja co do rejestracji zostanie opublikowana niebawem


logo

Projekt finansowany w ramach programu
«Polska Pomoc» Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP