«Kupuimo Razom! 2.0» 2017 – Start! 
Spotkania informacyjne Projektu 28 marca 2017 r.


Projekt «Kupuimo Razom!» rozpoczyna trzeci rok działalności. W 2017 roku będą realizowane trzy podstawowe działania: 

  • kontynuacja prac nad uruchomieniem pierwszych grup zakupowych;
  • gromadzenie i rozwijanie wiedzy o działalności i roli grup zakupowych;
  • szkolenia dla Doradców Grup Zakupowych, którzy będą w przyszłości pracować w obszarze tworzenia i rozwijania różnych form grup zakupowych na Ukrainie.

Dodatkowo jednym z głównych zamiarów jest stworzenie ukraińskich Centrów Kompetencji Grup Zakupowych, które pozwolą samodzielnie rozwijać ideę grup zakupowych na Ukrainie. 

W tym roku nawiązano współpracę z Kyiv-Mohyla Business-School [kmbs], co pozwala na dotarcie do znacznie szerszej grupy uczestników oraz zaprezentowanie narzędzi i metodologii grup zakupowych wśród bardziej zróżnicowanych grup odbiorców. Kooperacja z wiodącą biznes szkołą Ukrainy umożliwia też łatwiejszy kontakt ze środowiskiem biznesowym i eksperckim. Już 28 marca 2017 roku w [kmbs] (ul. Woloska 8/5, budynek 4, piętro 4), odbędą się DWA spotkania informacyjne na temat działań projektu «Kupuimo Razom! 2.0» w tym roku. Oba spotkania poprowadzi Koordynator Projektu Tomasz Budziak, znany ekspert w zakresie konsolidacji zakupów.

Pierwsze spotkanie informacyjne adresowane jest do przyszłych Doradców Grup Zakupowych i rozpocznie się o 16:30 we wtorek 28 marca 2017 r. w [kmbs]. Adresatami są profesjonaliści i eksperci, ktorzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w bezpłatnym, intensywnym szkoleniu w zakresie działania grup zakupowych w celu poszerzenia swojej działalności biznesowej o tę tematykę. Uczestnicy tego intensywnego szkolenia, które planowane jest na koniec kwietnia 2017 roku będą potem współpracować z ekspertami Projektu przy tworzeniu grup zakupowych oraz współprowadzić warsztaty dla przedsiębiorców i organizacji otoczenia biznesu.

Drugie spotkanie informacyjne adresowane jest do ukraińskich przedsiębiorców i ich organizacji i rozpocznie się o 19:00 we wtorek 28 marca 2017 r. w [kmbs]. Adresatami są zarządzającymi firmami, ich właściciele oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców, pragnących stać się Ambasadorami Grup Zakupowych. Celem spotkania jest przedstawienie szans dla biznesu ukraińskiego, jakie są w modelu grup zakupowych. Dla przedsiębiorców i ich organizacji przeznaczamy OSOBNE WARSZTATY. Tematem spotkania będą program tych warsztatów oraz korzyści i możliwości dla ukraińskich przedsiębiorców.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego:


16:30 – spotkanie dla profesjonalistów i ekspertów 
(Doradców Grup Zakupowych)
:

19:00 – spotkanie dla przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców (Ambasadorów Grup Zakupowych):

Infosheet:
(w języku ukraińskim)

Infosheet:
(w języku ukraińskim)


Informacje o naszym wydarzeniu na portalu Kyiv-Mohyla Business-School [kmbs] www.innovations.com.ua, na stronie Narodowej Platformy Małego i Średniego Biznesu oraz na stronie Klubu Stałego Biznesu.


Pytania prosimy kierować na adres mailowy: info@kupuimorazom.org.ua

***
Zapraszamy do uczestnictwa!