KUPUIMO RAZOM!
GRUPY ZAKUPOWE 

Nowe możliwości dla ukraińskiego biznesu 

(w języku ukraińskim) 

KP2016


Wszystkie materiały w podręczniku są dostępnę na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz sp. z o.o. «Praktyka Upravlinnja». Utwór powstał w ramach programu “Polska Pomoc” realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w 2016 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie “Polska Pomoc”. Dla bezpłatnej dystrybucji.