Projekt «Kupuimo Razom! 2.0» – edycja 2016 r.


Magazyn informacyjny #2 (listopad 2016 r.) 
(w języku ukraińskim)


KupuimoRazom2016


Artykuł informacyjny Kupuimo Razom jest dostępny na licencji Creative Commons Attribution 3.0 Recognition Polski. Wyznaczone prawa zastrzeżone dla autorów i LLC “Praktyka zarządzania”. Materiały przygotowane w ramach polskiej współpracy na rzecz rozwoju, realizowanego przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 r. Zezwala się na użycie materiałów pod warunkiem, umieszczenia powyższej informacji, w tym informacji dotyczących stosowanych licencji posiadaczy praw i programu polskiej współpracy na rzecz rozwoju. Dla bezpłatnej dystrybucji.