Pierwsze Warsztaty Szkoleniowe projektu «Kupuimo Razom! 2.0» 


21 paźdzernika 2016 r. odbył się pierwsze Warsztaty Szkoleniowe w ramach doradczo-szkoleniowej części projektu «Kupuimo Razom! 2.0». Wydarzenie to odbyło się w Kijowie w “Hotelu Opera” ul. Bohdana Chmielnickiego 53. Warsztaty przeprowadzili eksperci i doradcy Projektu Renata Maroszek i Mateusz Sagan oraz przedstawicielka partnera naszego Projektu Stowarzyszenie Adwokatów «Pawłenko i Partnerzy» – Natalia Yakibchuk.

W wydarzeniu wzięli udział 12 uczestników doradczo-szkoleniowej części Projektu, wśród których m.in. byli ukraińscy przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji przedsiębiorstw, wykładowcy uczelni wyższych Ukrainy oraz przedstawiciele samorządów lokalnych. Warsztaty rozpoczęły się z krótkiego przedstawienia się naszych ekspertów oraz powitania uczestników i zachęcenia do nawiązania dyskusji z innymi uczestnikami, dzięki czemu udało się stworzyć przyjacielską atmosferę w trakcie wydarzenia. Głównym elementem Warsztatów była szkoleniowo-dyskusyjna część. W trakcie tej części nasi eksperci przedstawili m.in.: “canvas business model” oraz sposoby jego wykorzystania, przykłady udanych grup zakupowych w Polsce oraz skali oszczędzeń, a także o aspektach prawnych tworzenia grup zakupowych na Ukrainie.

Pozytywnym elementem Warsztatów była aktywność uczestników, dzięki której udało się nawiązać dyskusję oraz znaleźć odpowiedzi na szereg ważnych pytań. Oprócz tego nasi eksperci zachęcili uczestników wydarzenia opracować własny biznes model oraz zastanowić się nad możliwością utworzenia grupy zakupowej we własnym regionie/mieście, wśród znajomych przedsiębiorców lub w ramach organizacji przedsiębiorców do której należą. Na koniec Mateusz Sagan opowiedział o kluczowym elementem sukcesu nie tylko grup zakupowych, ale i biznesu – ZAUFANIU.

Wszystkie materiały przedstawione w trakcie Warsztatów Szkoleniowych załączone niżej.

***

Zapraszamy do stałego odwiedzania naszej strony internetowejFacebook oraz kanału na YouTube.


Agenda Warsztatów:
(w języku ukraińskim)

Prezentacja:
(w języku ukraińskim)

“Małe Granty”
(w języku ukraińskim)


Galeria:

2016-10-21 09.04.04 2016-10-21 09.04.27 2016-10-21 09.41.04
2016-10-21 11.52.03 2016-10-21 15.12.13 2016-10-21 09.41.17
2016-10-21 09.56.27 2016-10-21 15.06.55 2016-10-21 15.26.25