Spotkanie z kierownikami regionalnych oddziałów USPP


7 października 2016 r. nasz zespół przygotował specjalną prezentację projektu «Kupuimo Razom! 2.0» dla kierowników regionalnych oddziałów Ukraińskiego Sojuszu Przemysłowców i Przedsiębiorców (USPP).

Tomasz Budziak – Koordynator Projektu «Kupuimo Razom! 2.0» w skondensowanej formie przedstawił ideę redukcji kosztów zakupów z wykorzystaniem horyzontalnych i wertykalnych (branżowych) grup zakupowych. Następnie Koordynator Doradców Renata Maroszek opowiedziała o głównych narzędziach, wykorzystywanych w doradczo-szkoleniowej części Projektu, a mianowicie o e-Learning platformaBaza Wiedzy oraz doradztwo ekspertów. Na koniec spotkania, uczestnicy dowiedzieli się o możliwości ubiegania się o dofinansowanie wdrożeń pilotażowych grup zakupowych w systemie “małych grantów”, jakimi Ambasada Polski w Kijowie będzie administrować w 2017 r. jako działanie uzupełniające program «Polska Pomoc»
 
Po powrocie do swych regionów, uczestnicy będą orientować się, czy znajdą się tam lokalni liderzy gotowi zostać lokalnymi Ambasadorami Projektu. Muszą się śpieszyć, aby przygotować się do pierwszego warsztatu, który obędzie się 21 października w Kijowie. Więcej informacji o szkoleniowych warsztatach: info@kupuimorazom.org.ua

Ukraiński Sojusz Przemysłowców i Przedsiębiorców – największe na Ukrainie zrzeszenie organizacji kręgów biznesowych oraz podmiotów gospodarczych różnych form i rodzajów, zarówno wielkich zintegrowanych korporacji, jak i małego i średniego biznesu. Sojusz był założony 15 lutego 1992 r. USPP zrzesza – 28 regionalnych oddziałów, 73 filie oraz 22 przedstawicielstwa, 34 komisie z różnych pytań. Wśród partnerów Sojuszu ponad 100 organizacji pozarządowych i społecznych. Prezesem USPP jest były premier Ukrainy – Anatolii Kinach. 


Galeria:

14495504_1341405145870544_1217696424468839843_n 14611020_1341405325870526_2308743793080047463_n
14517531_1341405115870547_6551820925896298165_n 14484721_1341405182537207_5096320767002751466_n 
  14470501_1341405249203867_7436382050173202103_n