Wizyta do Stowarzyszenie Adwokatów «Pawłenko i Partnerzy»


20 września 2016 р. zespół projektu «Kupuimo Razom! 2.0» odwiedził Stowarzyszenie Adwokatów „Pawłenko i Partnerzy” . W trakcie wywiadu prawnicy opowiedzieli o szczególach tworzenia i prowadzenia grup zakupowych z uwzględnieniem wymogów obowiązującego dzisiaj prawa antymonopolowego oraz ustawodawstwa gospodarczego Ukrainy.

Zebrane materiały będą wykorzystane w procesie bezpłatnego doradztwa, e-learningu i zamieszczone w Bazie Wiedzy.

Stowarzyszenie Adwokatów «Pawłenko i Partnerzy» – to jedna z najbardziej znanych kancelarii prawnych, która zapełnia pełen zakres usług prawnych na ukraińskim rynku. Kancelaria rozpoczęła swoją działalność w 1996 r. i zgodnie z rankingiem 2011 r. wydawnictwa «Praktyka Prawna» jest uznanym liderem usług prawnych we Lwowie.


Galeria: