Wizyta w Podkarpackim Klubie Biznesu


17 sierpnia odwiedziliśmy kolejną po Konsorcjum Biuro Klub grupą zakupową, mianowicie Podkarpacki Klub Biznesu.  Przedsiębiorcy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami z uczestnictwa w grupach zakupowych. Doświadczenia polskich przedsiębiorców stanowią zbiór cennych porad i wskazówek dla firm ukraińskich. Wywiady realizujemy w ramach projektu «Kupuimo Razom! 2.0», a ich głównym celem jest przekazanie tajników tworzenia grup zakupowych, jako przewagi biznesowej na coraz bardziej wymagającym rynku. Zebrane materiały będą wykorzystane w procesie bezpłatnego doradztwa, e-learningu i zamieszczone w Bazie Wiedzy.

Podkarpacki Klub Biznesu powstał przede wszystkim po to, by wspierać i integrować środowisko przedsiębiorców i pracodawców Podkarpacia, organizować wspólne grupy zakupowe oraz budować prestiż i siłę podkarpackiej przedsiębiorczości. Świadczy dla swojej grupy usługi doradcze i konsultingowe, organizuje szkolenia, seminaria i konferencje w zakresie problematyki gospodarczej. Istotną sferą jego działania jest także promocja Członków Klubu, wzajemna wymiana doświadczeń oraz działalność wydawnicza stałych i specjalistycznych materiałów informacyjnych i reklamowych. Prowadzi również system informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych. Ważne miejsce zajmuje działalność charytatywna skierowana głównie na pomoc podkarpackim domom dziecka.

Podkarpacki Klub Biznesu utrzymuje kontakty z innymi, podobnymi organizacjami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi działającymi w Polsce i za granicą.


Galeria:

 

DSC00883[1]  DSC00887[1] 
 DSC00888[1] DSC_0158  DSC00885[1]