Головна Сторінка

 


logo


Projektu «Kupuimo Razom!» przewiduje pomoc ukraińskim firmom rodzinnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz organizacji zrzeszających biznes w tworzeniu nowego kierunku ich działalności – grup zakupowych. Wykorzystanie polskiego doświadczenia oraz praktyki działalności grup zakupowych pozwoli osiągnąć szybki i pozytywny wynik Projektu. Celem projektu jest stworzenie na Ukrainie zainteresowania publicznego i popytu ze strony przedsiębiorców do grup zakupowych, jako alternatywnego źródła finansowania, zwiększenia stabilności i konkurencyjności ukraińskich firm. Ważnym elementem projektu jest część doradczo-szkoleniowa, której zadaniem jest zapoznanie uczestników z ideą i metodologią funkcjonowania grup zakupowych, przekazywanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności, a także szkolenie ukraińskich specjalistów w tej dziedzinie.

Projekt był realizowany w latach 2015-2017 wspólnie przez polskich i ukraińskich partnerów w ramach Programu «Polska Pomoc», finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Inicjatorem i liderem projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, a głównym partnerem ukraińskim jest Praktyka Upravlinnia (członek grupy medialnej “Prominfo). Pomimo formalnego zakończenia projektu, zespół kontynuuje pracę w celu szerzenia idei grup zakupowych i poszukiwania możliwości wykorzystania osiągnięć i wyników projektu w ramach nowych inicjatyw i projektów na Ukrainie.


O Projekcie…

info

Rezultaty Projektu!

medical-result

Czym są grupy zakupowe?

Grupy zakupowe (Group Purchasing Organizations) to uniwersalne narzędzie polskiego i europejskiego biznesu, które pozwala dzięki współpracy szybko i skutecznie zwiększyć rentowność, obniżyć koszty, zwiększyć konkurencyjność i poprawić pozycję małych i średnich przedsiębiorstw na rynku. Gospodarka Polski swój sukces zawdzięcza przede wszystkim małym i średnim firmom, które dzięki łączeniu się w grupy zakupowe konkurują nie tylko na swoim rynku, ale także coraz częściej eksportują zaawansowane technologicznie towary i usługi innych krajów Europy i świata. Współpraca w ramach grup zakupowych pozwala firmom uczestniczącym zaoszczędzić do 30% kosztów, uzyskać lepsze warunki i terminy płatności, a także zmniejszyć koszty dostawy. Ponadto dzięki współpracy i połączeniu wysiłków firmy mogą zaoferować swoim klientom lepszą obsługę i bardziej atrakcyjne ceny. Grupy zakupowe mogą mieć różne formy organizacyjno-prawne, różne sposoby finansowania, funkcjonować w różnych dziedzinach i branżach. Ostateczny model jest uzgodniony zgodnie z życzeniami i potrzebami członków grupy. Jednak niezależnie od wybranego modelu biznesowego funkcjonowania, podstawą tworzenia grup zakupowych jest zaufanie i współpraca przedsiębiorców, której rezultatem jest korzyść dla wszystkich jej uczestników.


elearning

Platforma e-Learning

open-book

Publikacje


Centra Kompetencji

group

Grupy Zakupowe

connection