Prezentacje z 1. Konferencji (26.05.2015)

 

Prezentacja
Andrzeja Blikle

 

Prezentacja
Stepana Revucha

 

Prezentacja Projektu
Kupuimo Razom!

Изображение Изображение  Изображение 

 

Prezentacja
Tomasza Budziaka

 

Prezentacja
Kostiantyna Redchenka

 

Prezentacja
Zoriana Gudziia

Изображение  Изображение  Изображение 

 

 

Prezentacja
Andriya Kostiuka

 
  Изображение  

Prezentacje z 2. Konferencji (30.06.2015)

 

Prezentacja
Tomasza Budziaka

Picture

 

Prezentacja
Stepana Revycha

Picture

 

Prezentacja
Natalii Yakibchuk

Изображение

 

Prezentacja
Stepana Revycha

Изображение
 

 

Prezentacja
Kostiantyna Redchenka

Picture

 

Prezentacja
Zoriana Gudziia

Picture

Prezentacje z 3. Konferencji (19-20.11.2015)

 

 

Prezentacja
Tomasza Budziaka

Picture

 

Prezentacja
Stepana Revycha

Изображение

 

Prezentacja
Vitaliia Revycha

Изображение

 

Prezentacja
Andrzej Blikle

Изображение

 

Prezentacja
Vitaliia Revycha

Изображение

 

Prezentcja
Tomasza Budziaka

Изображение
 

Magazyny Informacyjne Projektu – edycja 2015

 

Magazyn Informacyjny Nr. 1

(w języku ukraińskim)

Magazyn Informacyjny Nr. 2

(w języku ukraińskim)

Изображение Изображение

 

Magazyn Informacyjny Nr. 3

(w języku ukraińskim)

 

Magazyn Informacyjny Nr. 4

(w języku ukraińskim)

Изображение Picture 

Wszystkie artykuły w magazynie informacyjnym są dostępnę na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz sp. z o.o. «Praktyka Upravlinnja». Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2015. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej. Dla bezpłatnej dystrybucji.

Podręcznik Projektu – wydanie 2015


GRUPY ZAKUPOWE NA UKRAINIE:
nowe możliwości dla biznesu

(w języku ukraińskim)

5723992_orig


Wszystkie materiały w podręczniku są dostępnę na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz sp. z o.o. «Praktyka Upravlinnja». Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2015. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej. Dla bezpłatnej dystrybucji.