Podsumowanie warsztatu nt. tworzenia grupy zakupowej w branży HoReCa na Ukrainie


PODSUMOWANIE WARSZTATU NT. TWORZENIA GRUPY ZAKUPOWEJ W BRANŻY HORECA NA UKRAINIE 

28 stycznia 2018 roku | Kyiv-Mohyla Business School [kmbs]


28 stycznia 2018 r. w Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] odbył się warsztat dotyczący utworzenia na Ukrainie grupy zakupowej w branży HoReCa. Wydarzenie przeprowadzono na przykładzie doświadczenia największej polskiej gastronomicznej grupy zakupowej Horeca GGZ i operatora technologicznego platformy zakupowej firmy Hinode, a także przy wykorzystaniu rezultatów i osiągnięć projektu «Kupuimo Razom!». Warsztat spotkał się z wielkim zainteresowaniem – łącznie udział wzięło około 60 osób, wśród nich menadżerowie i właściciele lokali gastronomicznych, przedstawiciele firm-dostawców branży HoReCa, Mass Media i inne osoby zainteresowane przyszłością ukraińskiej gastronomii.

Organizatorami warsztatu były polskie firmy Horeca GGZ i Hinode, a także kijowski Centrum Kompetencji grup zakupowych utworzony w ramach projektu «Kupuimo Razom!». Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu i pomocy Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] i Ukrainian Food Valley. Warsztat przeprowadzili prelegenci z Polski i Ukrainy:

 • Mariusz Kościołek – Prezes Zarządu firmy Hinode – operatora platformy zakupowej;
 • Tomasz Sawzdargo – Prezes Zarządu największej grupy zakupowej Horeca GGZ;
 • Tomasz Budziak – Koordynator projektu «Kupuimo Razom!»;
 • Natalia Hordiichuk – Head of Agri Food MBA [kmbs];
 • Mykola Parkhomenko – Doradca Grup Zakupowych, przedstawiciel Centrum Kompetencji grup zakupowych w Kijowie;
 • Ivan Sikora – Doradca Grup Zakupowych, przedstawiciel Centrum Kompetencji grup zakupowych w Kijowie;
 • Andriy Tsyaputa – Koordynator Medialny projektu «Kupuimo Razom!».

Wydarzenie rozpoczęło się z krótkiej prezentacji projektu «Kupuimo Razom!» – pan Budziak (Koordynator projektu) opowiedział o najważniejszych osiągnięciach i rezultatach projektu, szczególną uwagę zwrócił na zapoczątkowane Centra Kompetencji grup zakupowych oraz podręczniku „Jak stworzyć grupę zakupową B2B jako dochodowy startup?”, w którym szczegółowo opisano wykorzystanie metodologii Running Lean StartUp w tworzeniu grupy zakupowej. Dalej polscy eksperci i praktycy wspólnych zakupów przedstawili ogólne informacje na temat działalności polskiej grupy zakupowej HoReCa GGZ, a także możliwości i funkcjonalność platformy zakupowej oferowanej przez firmę Hinode.

Uczestnicy warsztatu aktywnie dołączyli do dyskusji oraz dzielili się własnymi wrażeniami i pomysłami co do wykorzystania polskiego doświadczenia na Ukrainie oraz możliwości utworzenia grupy zakupowej w branży HoReCa. Jednym z głównych i prawdopodobnie najbardziej interesującym elementem warsztatu było praktyczne zadanie, poświęcone symulacji negocjacji pomiędzy dostawcami i zamawiającymi co do warunków zakupów. Dzięki wykonaniu tego zadania udało się wstępnie wyłonić podstawowe przeszkody (możliwe) na etapie tworzenia i działalności grupy zakupowej. Po części praktycznej polscy eksperci przedstawili model biznesowy, który pozwoli efektywnie wykorzystać polskie doświadczenie i dostosować go do warunków ukraińskich w celu utworzenia grupy zakupowej w branży HoReCa.

Uczestnicy warsztatów otrzymali od organizatorów niezbędne materiały informacyjne, a wśród nich niebieski podręcznik «Kupuimo Razom!» (wspomniany wyżej). Dla chętnych dowiedzieć się więcej o metodologii Running Lean StartUp – zachęcamy do rejestracji na e-Learning platformie projektu. Ponadto wszyscy obecni uczestnicy otrzymali propozycję dołączenia się do grupy inicjatorów i pierwszych członków ukraińskiej grupy zakupowej HoReCa wraz z odpowiednimi bonusami i korzyściami za początkową deklarację kontynuacji współpracy. Konkretne propozycje dla wszystkich, kto dołączył do grupy inicjatywnej i podpisał list intencyjny o kontynuacji współpracy zostaną przedstawione w najbliższym czasie (luty 2018).

Na zakończenie warsztatu odbyło się podsumowanie proponowanych rozwiązań oraz omówione z uczestnikami ich wizji realizacji ambitnego celu utworzenia grupy zakupowej w obszarze HoReCa, przy wsparciu technologicznej platformy zakupowej. Polscy eksperci zaprezentowali również wstępny plan i harmonogram dalszych prac. Wszyscy chętni (w miarę możliwości) mieli możliwość zadać pytania, kto nie zdążył – prosimy o skontaktować się bezpośrednio z naszymi ekspertami.

Więcej informacji – już niebawem! Śledźcie informacje i aktualności i naszej stronie internetowej oraz Facebook.


Informacja Prasowa:

(w języku ukraińskim) 


 Galeria:

VK8A1029 VK8A0798 VK8A0818 VK8A0786
VK8A0832 VK8A1150 VK8A0703 VK8A0705
VK8A1250 VK8A0879 VK8A0689 VK8A0859
VK8A1155 VK8A1136 VK8A0907 VK8A0957
VK8A0933 VK8A0996 VK8A0964 VK8A1110
VK8A0943 VK8A1162 VK8A1072 VK8A1097
VK8A1008 VK8A0917 VK8A0990 VK8A1159
VK8A0850 VK8A0989 VK8A0735 VK8A0838
VK8A0834 VK8A1061 VK8A1260 VK8A1253
VK8A1035 VK8A1047 VK8A1040 VK8A1178 
VK8A0749 VK8A1225 VK8A1208 VK8A0745 VK8A0889

 

Warsztat: Tworzenie grupy zakupowej w sektorze HoReCa na Ukrainie


WARSZTAT: TWORZENIE GRUPY ZAKUPOWEJ W SEKTORZE HORECA NA UKRAINIE  

28 stycznia 2018 roku | Kyiv-Mohyla Business School [kmbs]


28 stycznia 2018 r. w Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] (ul. Woloska 8/5) odbędzie się warsztat poświęcony utworzeniu na Ukrainie grupy zakupowej w branży HoReCa. Wydarzenie skierowane jest do managerów/właścicieli ukraińskich podmiotów gastronomicznych i przedstawicieli dostawców sektora HoReCa. Warsztat będzie bazować się na osiągnięciach projektu «Kupuimo Razom!» i doświadczeniu największej polskiej gastronomicznej grupy zakupowej Horeca GGZ, która obecnie skupia ponad 3500 uczestników (restauracje, hotele i firm cateringowe) i około 50 dostawców.


Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować, wypełniając krótką ankietę:


Na wydarzenie zaprasza kijowski Centrum Kompetencji grup zakupowych zapoczątkowany w ramach projektu «Kupuimo Razom!». Warsztat zorganizowano przy wsparciu i pomocy Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] oraz Ukrainian Food Valley. Wśród prelegentów znajdą się eksperci i  Doradcy grup zakupowych:

 • Mariusz Kościółek – Prezes Zarządu firmy Hinode – operatora platformy zakupowej polskiej gastronomicznej grupy zakupowej HoReCa GGZ;
 • Tomasz Sawzdargo – Prezes Zarządu największej grupy zakupowej Horeca GGZ;
 • Tomasz Budziak – Koordynator Projektu «Kupuimo Razom!»;
 • Mykola Markhomenko – Doradca grup zakupowych, przedstawiciel Centrum Kompetencji grup zakupowych w Kijowie;
 • Іван Сікора – Doradca grup zakupowych, przedstawiciel Centrum Kompetencji grup zakupowych w Kijowie.

Podczas warsztatów zostanie przedstawiony model biznesowy funkcjonowania polskiej grupy zakupowej Horeca GGZ oraz propozycja adaptacji tego modelu w celu utworzenia pierwszej na Ukrainie grupy zakupowej HoReCa. Każdy uczestnik wydarzenia będzie miał możliwość zapoznania się z korzyściami płynącymi z zastosowania innowacyjnej platformy wspólnych zakupów oraz przywilejów założycieli i pierwszych uczestników tworzonej grupy zakupowej. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się poniżej. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają podręcznik “Jak stworzyć grupę zakupową B2B jako dochodowy startup?”, wydany w ramach projektu «Kupuimo Razom!».


Program:

(w języku ukraińskim)


Głównym celem warsztatu jest dyskusja oraz wspólne omówienie potencjalnych przeszkód, które mogą wystąpić na drodze zapoczątkowania grupy zakupowej w branży HoReCa, a także opracowanie roboczych rozwiązań dla ich przezwyciężenia. Dla osiągnięcia postawionego celu będzie używana metoda Running Lean StartUp, z której więcej można dowiedzieć się na e-Learning platformie Projektu – lekcje 8, 9 i 10 (program 2017).

Na zakończenie będą przeanalizowane wyniki praktycznych treningów w grupach oraz zebrano opinie i komentarze od uczestników warsztatów. Ponadto, zostanie przedstawiony szczegółowy plan i harmonogram zapoczątkowania grupy zakupowej HoReCa na Ukrainie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.


W ramach przygotowania warsztatu wielka prośba od organizatorów do przedstawicieli sektora HoReCa i wszystkich zainteresowanych tematem grup zakupowych w tej dziedzinie wypełnić krótką ANKIETĘ!

Ankieta dla restauratorów:
(w języku ukraińskim)

Ankieta dla dostawców:
(w języku ukraińskim)

https://goo.gl/X64hmp

https://goo.gl/HupYtN


W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań – prosimy o kontakt z:

Andriy Tsyaputaandriy.tsyaputa@kupuimorazom.org.ua 

Oleg Vengerufv.org@gmail.com


***

CZYM JEST GRUPA ZAKUPOWA?

Grupa zakupowa ułatwia kupującym i dostawcom współpracę przy transakcjach, wzmacnia ich relacje i odkrywa nowe możliwości biznesowe. Kupujący może zarządzać całym procesem zaopatrzenia od źródła do rozliczania, kontrolując wydatki, znajdujące nowe źródła oszczędności i budując zdrowy, etyczny łańcuch dostaw. Dostawcy mogą pomoc kupującym osiągnąć cele związane z transformacją zamówień, a jednocześnie zwiększyć zadowolenie klientów, uprościć cykl sprzedaży i usprawnić przepływ gotówki.

***

MISJA I CELE GRUPY ZAKUPOWEJ:

Zapełnienie pożądanego lub optymalnego poziomu obsługi klinetów przy milimalnym koszcie oraz akceptowalnym poziomie zaangażowania kapitału.

Właściwy towar – produkt (zabezpieczenie usługi)

we właściwej ilości

o właściwej jakości

w właściwe miejsce

we właściwym czasie

za właściwą cenę

właściwemu rozpoznanemu klientowi

przy właściwym koszcie


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


 

 

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!


WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! 


Drodzy uczestnicy, partnerzy i koledzy!

W imieniu polskiego zespołu projektu «Kupuimo Razom!» serdecznie życzymy szczęśliwego Nowego 2018 Roku i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Niech będą one początkiem udanego nowego roku, który będzie hojny na dobre uczynki i osiągnięcia. Ciepła i przytulności w waszych domach oraz pokoju i zgody w rodzinach. Życzymy twórczych i zawodowych inspiracji, spełnienia marzeń i realizacji wszystkich postanowień.

Dziękujemy za wspólną pracę i osiągnięcia, które byłyby niemożliwe bez Państwa zaufania i wsparcia. Jesteśmy wdzięczni za to, że tak inspirujecie nas robić Ukrainę lepszą. Razem z Wami z pewnością idziemy dalej do zdobywania nowych szczytów.

Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2018 Roku!


Drugi trening w Winnicy – doradcy grup zakupowych kontynuują swoją pracę!


ДРУГИЙ ТРЕНІНГ У ВІННИЦІ – КОНСУЛЬТАНТИ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ГРУП ПРОДОВЖУЮТЬ СВОЮ РОБОТУ! 


13 грудня 2017 року у Вінниці відбувся другий навчальний тренінг присвячений поширенню бізнес-моделі закупівельних груп серед підприємців та представників органів місцевого самоврядування Вінницької області. Так само як і перший тренінг, захід провели учасники нашого Проекту та локальні консультанти закупівельних груп Лора Апасова та Микола Пархоменко. В тренінгу взяло участь близько 20 учасників.

Тренінг був організований та проведений Вінницьким відокремленим підрозділом установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» в рамках реалізації ініціативи «Децентралізація Влади» [www.decentralization.gov.ua]. Головною метою ініціативи є навчання, передача передового досвіду у розбудові об’єднаних територіальних громад України у сфері міського самоврядування, індивідуального та колективного підприємництва для задоволення потреб та підвищення рівня життя громадян на місцях.

Програма тренінгу скрадалася із двох частин, перша із яких була присвячена безпосередньо представленню інформації про проект «Купуймо Разом!» та польського досвіду зі створення та діяльності закупівельних груп, їх форм та моделей діяльності. Друга частина, натомість, передбачала покрокову інструкцію створення закупівельної групи та опрацювання стратегії, розглянуто ролі учасників групи, різні варіанти створення, функціонування та фінансування. Окрім того детально обговорено бізнес-моделі та її моделювання.

Тренінг викликав інтерес учасників, оскільки всі без винятку активно брали участь, задавали питання, обговорювали та вели діалог, виконували практичні завдання. Зі слів учасників тема закупівельних груп є новою, цікавою, актуальною та реальною для втілення в життя в Україні. Для покращення ефекту проведеного тренінгу – організаторам та учасникам заходу передано необхідні навчальні матеріали та представлено всі засоби «Купуймо Разом!» доступні онлайн.

Підсумовуючи тренінг, можна із впевненістю сказати, що інформація про діяльність закупівельних груп, про їх потенціал, методи організації, функціонування та керування ними донесені до учасників тренінгу у повній мірі. Представлена інформація була позитивно сприйнята учасниками, які безперечно використають отримані знання та навички на практиці у реальних ініціативах на місцевому рівні. 


 Галерея:

IMG_1960 IMG_1980 IMG_1983
IMG_1984 IMG_1990 IMG_1994

 

Prezentacja idei grup zakupowych w Donbasie (5-7.12.2017)


PREZENTACJA IDEI GRUP ZAKUPOWYCH W DONBASIE 


Od 5 do 7 grudnia 2017 r. w ramach Forum biznesowego «Pracujemy Razem!», realizowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju na Ukrainie UNDP, odbyła się prezentacja idei tworzenia grup zakupowych wśród przedsiębiorców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wydarzenia odbywały się w miastach Kramatorsk, Severodonetsk i Mariupol, gdzie UNDP realizuje programy wsparcia finansowego przedsiębiorczości oraz wspiera wewnętrznie-przesiedlonych osób w zakresie tworzenia lub rozszerzania własnej działalność gospodarczej, przywracania własnego statusu społecznego i poczucia spełnienia i godności w warunkach, jakie panują na wschodzie Ukrainy.

Słowo «RAZEM» było głównym hasłem Forum, a pomysł wspólnych zakupów i projektu «Kupuimo Razom!» był odpowiednim dopełnieniem programu wydarzeń. Jako prelegent z informacjami na temat grup zakupowych wystąpiła przyszły Doradca Grup Zakupowych i uczestniczka projektu Larysa Samosonok.

W każdym z trzech miast temat wspólnych zakupów lub sprzedaży wzbudził duże zainteresowanie, a biorąc pod uwagę dużą ilość pytań – format prezentacji zmienił się na debatę. Przedsiębiorcy mają pomysły nt. takiej współpracy, ponadto wiele z nich przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego już realizowali podobne zakupy, ale z powodu naruszenia więzi gospodarczych (przez wojnę) istniejąca współpraca została przerwana i niezbędna jest pomoc w nawiązaniu kontaktów i zwiększenia zaufania jak w ramach grupy, tak i z nowymi dostawcami różnorodnych produktów.

Pytania były bardzo zróżnicowane:

 • jak działają razem firmy, które są płatnikami lub nie są płątnikami VAT?
 • jak wspołpracować z państwowymi instytucjami w zakresie świadczenia usług?
 • jaką formę prawną wybrać dla wspólnej działalności?
 • czy istnieją ograniczenia co do branży tworzonej GZ?
 • jak stworzyć grupę wokół dostawcy?

Lecz wspólnym problemem dla wszystkich przedsiębiorców we wszystkich tych miastach stało się pytanie – «Od czego zacząć?».

Prace w tym kierunku będą kontynuowane w przyszłości w tym regionie Ukrainy. Już w styczniu 2018 r. w miejscowości Pokrowsk odbędą się szkolenia dla przedsiębiorców nt. tworzenie grup zakupowych.


Galeria:

Kramatorsk_1 Kramatorsk_2 Kramatorsk_3 Kramatorsk_4
Kramatorsk_5 Mariupol_1 Mariupol_2 Mariupol_3
Mariupol_4 Mariupol_5 Sever_1 Sever_2
Sever_3 Sever_4 Sever_5 Sever_6

Warsztat HoReCa (05.12.2017) – RAPORT


WARSZTAT DLA PRZEDSTAWICIELI BRANŻY HORECA 

5 grudnia 2017 roku | Kyiv Mohyla Business School [kmbs]


W dniu 5 grudnia 2017 roku w ramach projektu «Kupuimo Razom!» w Kijowie odbył się warsztat dla ukraińskich przedstawicieli branży HoReCa, poświęcony przedstawieniu polskiego doświadczenia realizacji wspólnych zakupów oraz propozycji adaptacji i wdrożenia na Ukrainie modelu biznesowego atrakcyjnego zarówno dla dostawców, jak i kupujących. Warsztat przeprowadzili polscy eksperci:

 • Tomasz Sawzdargo – Prezes Zarządu polskiej Gastronomicznej Grupy Zakupowej HORECA GGZ Sp. z o.o.;
 • Mariusz Kościołek – Członek Zarządu firmy HINODE Sp. z o.o., twórcy internetowej platformy zakupowej.

Wydarzenie odbyło się w siedzibie renomowanej ukraińskiej uczelni biznesowej i partnera projektu KR! – Kyiv Mohyla Business School [kmbs]. Warsztat był podzielony na dwie części – dla dostawców (1) oraz dla zamawiających (2), w których w sumie wzięło udział około 30 osób reprezentujących ukraińskie restauracje, kawiarnie, firmy cateringowe i inne podmioty zajmujące się gastronomią, a także producentów i dostawców dla branży HoReCa.

Głównym celem warsztatu było pokazanie ukraińskim przedsiębiorcom w sektorze HoReCa możliwości jakie daję kumulacja wolumenu zakupów/dostaw w ramach branżowych grup zakupowych oraz przedstawienie propozycji biznesowej jak polskie doświadczenie może być implementowane na Ukrainie. Specjalnie dla uczestników warsztatów polscy eksperci krótko i zwięźle zaprezentowali czym się zajmuje HORECA GGZ, kim są jej członkowie (obecnie ok. 3500 członków) oraz z jakimi dostawcami i producentami współpracuje (ok. 50). Przedstawiono także zakres działań i narzędzia, dzięki którym grupa zakupowa jest atrakcyjna dla przedsiębiorców i nadal dynamicznie rozwija się. Pokazano również korzyści i zyski dla wszystkich stron tworzonej grupy zakupowej – model biznesowy który działa na zasadzie 3 x WIN – dla zamawiającego, czyli firmy gastronomicznej członka grupy – dla dostawcy, czyli producenta, dystrybutora lub dużego hurtownika – dla grupy zakupowej, jako operatora platformy zakupowej wyspecjalizowanego w nawiązywaniu i negocjowaniu warunków handlowych.

Zapewne najciekawszą częścią wydarzenia była sesja pytań i odpowiedzi. Uczestnicy warsztatów aktywnie włączyli się w dyskusję i zadawali mnóstwo pytań gościom z Polski. Bez wątpienia nie omówiono wszystkich aspektów tworzenia i funkcjonowania grupy zakupowej w branży HoReCa, jednak warsztat stał się pierwszym praktycznym krokiem na drodze do jej zapoczątkowania. Polscy eksperci będą kontynuować swoje działania na rzecz adaptacji polskiego modelu do warunków ukraińskich. Kolejne spotkanie, również w formie warsztatu jest zaplanowane na 28 stycznie 2018 r. również w Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] – szczegółowy program oraz godz. wydarzenia będą podane niebawem na stronie www.kupuimorazom.org.ua.

Dzień przed warsztatem HoReCa, odbyła się Konferencja Podsumowująca trzy lata realizacji projektu «Kupuimo Razom!» na Ukrainie, głównym celem którego był transfer polskiego know-how grup zakupowych do małych i średnich ukraińskich przedsiębiorstw. Więcej o konferencji TUTAJ.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym oraz zachęcamy do śledzenia informacji nt. grupy zakupowej w branży HoReCa na Ukrainie!

Do zobaczenia w Kijowie niebawem 😉


Galeria:

 

MCH_6925 MCH_6750 MCH_6776
MCH_6806 MCH_6819 MCH_6832
MCH_6841 MCH_6847 MCH_6859
MCH_6868 MCH_6869 MCH_6901
MCH_6915 MCH_6938 MCH_6942

 

Konferencja Podsumowująca Projekt (4.12.2017) – RAPORT


ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
Проекту «Купуймо Разом!» в 2015-2017 рр.

4 грудня 2017 року | Києво-Могилянська бізнес-школа [kmbs]


“Початок нового етапу запровадження бізнес-моделі закупівельних груп B2B в Україні!”


4 грудня 2017 року в Києво-Могилянській бізнес-школі [kmbs] відбулась Підсумкова Конференція проекту «Купуймо Разом!» в 2015-2017 роках. Захід став офіційним та урочистим завершенням трьох років реалізації Проекту, що проводився в рамках програми «Польська Допомога» фінансованої Міністерством Закордонних Справ Республіки Польща. Не зважаючи на формально підсумковий характер, конференція стала початком нового етапу запровадження бізнес-моделі закупівельних груп B2B в Україні. Основним елементом заходу було представлення перспективи та можливостей розвитку цієї інноваційної ідеї, прикладом чого є початок самостійної діяльності локальних Консультантів закупівельних груп в Україні на базі започаткованих Центрів Компетенцій у Львові та Києві, а також завершення процесу створення перших реальних закупівельних груп у деревообробній та сільськогосподарській галузях.

UNDP_logo_UA logo1

 

Конференцію організовано у співпраці з Києво-Могилянською бізнес-школою [kmbs] та Програмою розвитку ООН в Україні. Інформаційними партнерами заходу були: Національна Платформа малого та середнього бізнесу та Газета “Приватний підприємець”. Загалом в заході взяло участь понад 50 осіб, серед яких учасники Проекту (впродовж трьох років реалізації), представники партнерів та співорганізаторів. Цікавим є також факт, що близько третини присутніх на Підсумковій Конференції становили нові учасники, які нещодавно дізнались про проект «Купуймо Разом!» та ідею закупівельних груп. 

IMG_8221 IMG_8199 IMG_8232

Серед почесних гостей на конференції були присутні:

 • Барбара Міхаловська (Радник Міністра, Департамент співпраці у сфері розвитку, Міністерство Закордонних Справ Республіки Польща);
 • Віктор Талах (заступник директора Департаменту конкурентної політики, Антимонопольний комітет України);
 • Владлен Сисун (координатор проекту Програми розвитку ООН в Україні «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств»);
 • Олександр Бабій (експерт з фандрейзингу, Національна Платформа малого та середнього бізнесу / Клуб Сталого Бізнесу);
 • Сергій Шейка (Директор Центру розвитку українсько-польського бізнесу,  КредоБанк) та
 • Томаш Савздарго і Маріуш Кошьчьолек (представники польської Гастрономічної Закупівельної Групи).

Захід урочисто відкрили координатори та експерти проекту «Купуймо Разом!» Томаш Будзяк, Василь Масюк та Матеуш Саган. Окрім привітання учасників конференції, представники Проекту коротко розповіли про ідею закупівельних груп, основні цілі Проекту та перспективи поширення цієї бізнес-моделі в Україні. Далі перед учасниками виступила Барбара Міхаловська – опікун Проекту з Міністерства Закордонних Справ Республіки Польща. У своїй промові представниця польського дипломатичного відомства розповіла про програму Польського співробітництво задля розвитку для України, масштаби та розміри польської допомоги для України протягом останніх років, представила конкретні проекти та ініціативи які фінансує польське МЗС в Україні, а також участь Польщі в міжнародних ініціативах допомоги для України (U-Lead, UNDP тощо). Головне, польська дипломат черговий раз підкреслила, що Україна є пріоритетною країною для польського співробітництва задля розвитку, а «Купуймо Разом!» є одним із найбільш інноваційних проектів реалізованих із коштів програми «Польська Допомога».

MCH_5930 MCH_6004 MCH_6015

Наступним слово взяв партнер Проекту Владлен Сисун та розповів про важливість закупівельних груп для українських бізнес-об’єднань, досвід співпраці з проектом «Купуймо Разом!» в 2017 році та перспективи і можливості, що відкриваються перед українськими підприємцями та їхніми організаціями завдяки запровадженню інноваційної бізнес-моделі закупівельних груп B2B. Далі перед учасниками заходу виступив Сергій Шейка – директор Центру розвитку українсько-польського бізнесу ПАТ «КредоБанк». Пан C. Шейка представив пропозицію КредоБанку для клієнтів українсько-польського бізнесу та її основні переваги, а також розповів про польську урядову програму фінансової підтримки експорту (імпорт товарів з Польщі). Головним елементом програми конференції було представлення результатів Проекту впродовж трьох років реалізації та подальших планів поширення ідеї закупівельних груп в Україні. Спочатку слово взяли Томаш Будзяк (Координатор Проекту) та Василь Масюк (Операційний Координатор Проекту), які детально розповіли про досягнення команди «Купуймо Разом!» та інструменти вільно доступні для всіх учасників, а саме: публікації (підручники та посібник, інформаційні листки), інтернет-ресурси (сайт, сторінка у Facebook та канал в YouTube), платформа e-Learning та База Знань, консультаційно-навчальну програму Проекту (семінари, тренінги та вебінари), залучення важливих партнерів (АМКУ, KMBS, ПРООН, ТППУ тощо) та участь конференціях і галузевих виставках (EastExpo, EuroAgro, ЛісДеревМаш тощо). Більш детальний опис результатів «Купуймо Разом!» буде опубліковано згодом. Далі, Матуеш Саган (Координатор Консультантів Проекту) від імені Команди Проекту представив спільне бачення подальшого розвитку закупівельних груп після завершення фінансування Проекту в рамках програми «Польська Допомога». Основою до самостійного поширення цієї ідеї в Україні є вже згадані локальні Консультанти та Центри Компетенцій закупівельних груп, які становлять найцінніший результат трьох років реалізації Проекту!

MCH_6222 MCH_6180 MCH_6079 MCH_6001

Не менш цікавою частиною конференції була дискусія на тему “Закупівельні групи з української перспективи. Що далі?”, в якій взяли участь: Віктор Талах (АМКУ), Владлен Сисун (ПРООН), Олександр Бабій (Національна платформа МСБ) та Юрій Холод (Компанія „Romus”), модератором якої був Василь Масюк. Першим слово взяв пан В. Талах та представив можливості функціонування закупівельних груп в Україні з перспективи чинного законодавства про захист економічної конкуренції,, розповів на що слід звертати увагу при створенні таких груп та у якому випадку вимагається дозвіл Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій суб’єктів господарювання та коли спільні дії можуть розглядатись як концентрація суб’єктів господарювання (детальне представлення позиції АМКУ щодо діяльності закупівельних груп у світлі вимог законодавства України про захист економічної конкуренції описано в 9. розділі підручника “Купуймо Разом!”). Далі виступив Владлен Сисун, який представив бачення подальшого розвитку закупівельних груп з перспективи ПРООН, більш детально розповів про значення закупівельних груп для бізнес-об’єднань, як інноваційного інструменту залучення до співпраці українських підприємців в рамках регіональних та всеукраїнських організацій, а також галузевих об’єднань та асоціацій. Пан В. Сисун також підкреслив, що проект «Купуймо Разом!» став цінним доповненням до проекту ПРООН «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств», учасники якого активно брали участь в консультаціях та навчанні присвяченому закупівельним групам. Наступний учасник дискусії – Олександр Бабій, із власного досвіду праці з малим українським бізнесом та неурядовими організаціями підтвердив що проблема побудови довіри та формування асоціацій та спілок є досить складною. Саме тому донорські організації активно підтримують об’єднавчі процеси та ініціативи. На думку пана О. Бабія, закупівельні групи є універсальним способом об’єднання, що базується на прагматичних засадах – економія та загальний виграш, і  саме тому, це ініціатива буде впроваджуватись не тільки у вигляді організаційно-правової форми «закупівельна група», але і стане практикою роботи багатьох бізнес-асоціацій. Основою для подальшого розвитку та залучення коштів будуть матеріали та здобутки Проекту, кваліфіковані експерти. Останнім виступив Юрій Холод та розповів про свій досвід та ініціативу започаткування закупівельної групи у галузі канцтоварів у Львові.

MCH_6326 MCH_6404 MCH_6422

Після короткого кава-брейку для учасників конференції виступив засновник та голова Ради Правління польської Гастрономічної Закупівельної Групи (Horeca GGZ Sp. z o.o.) Томаш Савздарго. У своїй презентації пан Т. Савздарго розповів як повстала та як функціонує найбільша в Польщі закупівельна група в секторі HoReCa (понад 2500 підприємців-замовників та близько 40 виробників і постачальників), показав ключові особливості та переваги цієї групи (висока якість та конкурентоспроможні ціни на товари та послуги), а також представив робочу пропозицію започаткування закупівельної групи у секторі HoReCa в Україні. Натомість, Маріуш Кошьчьолек (Hinode Sp. z o.o.) у своєму виступі коротко розповів про онлайн закупівельну платформу створену спеціально для Horeca GGZ та інші технологічні інструменти доступні для польських учасників згаданої закупівельної групи. На цьому виступ польських гостей закінчився, а для отримання більш детальної інформації всі учасники конференції були запрошені на семінар для представників сектору HoReCa, який відбувся наступного дня (5.12.2017) в KMBS (детальний підсумок семінару та представлені матеріали будуть опубліковані згодом). 

MCH_6641 MCH_6847

Кульмінацією конференції була її друга частина, а саме представлення започаткованих Центрів Компетенцій та створюваних закупівельних груп. Спочатку слово взяла львівська команда Проекту в особі Василя Масюка. Пан В. Масюк розповів про успіхи у створенні закупівельної групи в деревообробній галузі, до складу якої спочатку увійде близько 10 підприємців із львівської області, які вже підписали попередній лист про наміри започаткування закупівельної групи, визначили початковий розмір першого грошового внеску (необхідного для її створення і розвитку) та підготовили заяву до АМКУ за попередніми висновками щодо кваліфікації дій спрямованих на створення закупівельної групи. Як запевнив пан В. Масюк – до кінця 2017 року мають бути вирішені всі формальності пов’язані з реальним запуском згаданої закупівельної групи. Далі український координатор Проекту розповів про львівський Центр Компетенцій закупівельних груп, концепцію його діяльності та плани на майбутнє, а також представив склад Консультантів, серед яких слід згадати Зоріяна Гудзія та Степана Ревича (Nexia DK – партнер Проекту у 2015 році), Наталію Якібчук та Оксану Гайдукевич (Адвокатське Об’єднання «Павленко і Партнери» – партнер Проекту в 2016 році) та звичайно представників львівської команди «Купуймо Разом!» Людмилу Пшеницьку-Чалу та особисто Василя Масюка

MCH_6090 MCH_6131
 
 
Після Львову естафета перейшла до Києва – слово взяли учасники Проекту, які під керівництвом та опікою Матеуша Сагана протягом 2016-2017 років здобули необхідні знання та навики для започаткування самостійної діяльності в якості локальних Консультантів закупівельних груп. Перш за все, пан М. Саган спільно із Миколою Пархоменко (представник команди локальних Консультантів) презентували концепцію діяльності київського Центру Компетенцій заснованого на базі Києво-Могилянської бізнес-школи [kmbs], основні цілі та напрямки подальшого розвиgfyтку локальних Консультантів, можливості пропагування та поширення інформації про закупівельні групи серед українських підприємців та бізнес-об’єднань, а також бачення майбутнього пошуку клієнтів та осіб потенційно зацікавлених цією ідеєю. Далі з короткими презентаціями виступили інші Консультанти закупівельних груп. Лора Апасова розповіла про свій досвід із навчального тренінгу (представлення ідеї закупівельних груп) для підприємців та представників органів місцевого самоврядування Вінницької області, проведеного спільно із паном М. Пархоменко наприкінці вересня 2017 року. Організатори тренінгу були задоволені виступом Консультантів закупівельних груп та запросили їх до подальшої співпраці в інших областях України. Лариса Самосьонок розповіла про свою активність спрямовану на поширення ідеї закупівельних груп – тут слід згадати презентацію під час бізнес-конференції «Схід-Експо 2017» та інформаційну зустріч з підприємцями з галузі ресторанного і готельного бізнесу у Кривому Розі. Детальну презентацію підготовив також Іван Сікора, який є ініціатором Партнерства «КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄМОСЯ РАЗОМ». Це партнерство є можливістю для виробників і переробників сільськогосподарської продукції отримати кращі умови закупівель та вийти на якісно новий рівень кооперації в аграрній сфері. Пан І. Сікора розповів про свою діяльність спрямовану на започаткування цієї закупівельної групи та прогрес який йому вдалось досягнути завдяки зустрічам та переговорам із потенційно зацікавленими підприємцями та фермерами.
MCH_6109 MCH_6736 MCH_6102

Окрім того, Консультанти поділилися своїм баченням подальшої праці задля поширення бізнес-моделі закупівельних груп в Україні, а також вказали на основні бар’єри на шляху її запровадження, серед яких слід згадати: недовіру до нових форм співпраці, короткострокове мислення, пасивність та інертність, непрозорість роботи малих і середніх підприємств, значна вага великих гравців на ринку, а також страх МСБ перед рейдерським захопленням чи проблемами з органами влади. Серед рішень цих проблем Консультанти підкреслили важливість персональних контактів з підприємцями та бізнес-об’єднаннями, необхідність навчання і консультативного супроводу, а також волонтерську діяльність Консультантів необхідну в умовах браку фінансових ресурсів на поширення ідеї закупівельних груп та підвищення інформованості МСБ про переваги та вигоди з використання цієї бізнес-моделі. На завершення польські координатори Проекту Томаш Будзяк і Матеуш Саган урочисто підписали декларацію, що представляє основні принципи діяльності Центрів Компетенцій закупівельних груп в Києві, після чого її також підписали всі присутні члени команди локальних Консультантів.

MCH_5946 MCH_6303

 

Після офіційної частини конференції та спільних фото на пам’ять, учасники перейшли до персональних дискусій в кулуарах. Підсумовуючи, можна з впевненістю ствердити, що підсумковий захід проекту «Купуймо Разом!» вдався на славу, а учасники отримали потужний запал і натхнення для подальшої діяльності для досягнення спільної мети! 

КОМАНДА ПРОЕКТУ МОЖЕ ІЗ ВПЕВНЕНІСТЮ ДИВИТИСЬ У МАЙБУТНЄ!


MCH_6588 MCH_6593

ЗВІТ у форматі pdf:


Повна галерея фотографій з конференції доступна за посиланням ТУТ!

 ***

Всі матеріали та презентації з конференції доступні на e-Learning платформі Проекту
(закладка “База Знань” -> папка “Підсумкова Конференція Проекту 4.12.2017”)


Magazyn informacyjny Projektu #2 – edycja 2017

Projekt «Kupuimo Razom! 2.0» – edycja 2017 r.


Magazyn informacyjny #2  (listopad 2017 r.)
(w języku ukraińskim)Artykuł informacyjny Kupuimo Razom jest dostępny na licencji Creative Commons Attribution 3.0 Recognition Polski. Wyznaczone prawa zastrzeżone dla autorów i LLC “Praktyka zarządzania”. Materiały przygotowane w ramach polskiej współpracy na rzecz rozwoju, realizowanego przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2017 r. Zezwala się na użycie materiałów pod warunkiem, umieszczenia powyższej informacji, w tym informacji dotyczących stosowanych licencji posiadaczy praw i programu polskiej współpracy na rzecz rozwoju. Dla bezpłatnej dystrybucji.


 

Podręcznik dla Doradców Grup Zakupowych


KUPUIMO RAZOM! 
Jak stworzyć grupę zakupową B2B jako dochodowy startup?

(w języku ukraińskim) 


Wszystkie materiały w podręczniku są dostępnę na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz sp. z o.o. «Praktyka Upravlinnja». Utwór powstał w ramach programu “Polska Pomoc” za pośrednictwem MSZ RP w 2017 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie “Polska Pomoc”. Dla bezpłatnej dystrybucji.


Podsumowanie Trzeciego Warsztatu dla ukraińskich przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej

ТРЕТІЙ ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ТА МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗЕЙ

П’ятниця, 1 грудня 2017 року 
Готель Таурус, Конференц-Зала 2 (площа Князя Святослава 5, м. Львів)


Третій, завершуючий семінар присвячений закупівельним групам у деревообробній та меблевій галузях, відбувся у Львові 1 грудня 2017 року у готелі «Таурус». Захід провели експерти та консультанти Проекту Василь Масюк (Практика Управління), Наталія Якібчук та Оксана Гайдукевич (Адвокатське об’єднання «Павленко і Партнери») та Віталій Марич – ініціатор створення закупівельної групи «Асоціація лісопереробників та лісозаготівельників Львівщини». Цього разу семінар був дуже практичний і присвячений підготовці документів, необхідних для створення закупівельної групи у формі асоціації та для подання відповідного звернення до Антимонопольного Комітету.


Програма:


Презентація “Польський досвід для України:

Презентація “Процедура отримання дозволу на узгодженні дії від АМКУ. Підготовка документів для АМКУ:


Підсумок Третього Практичного Семінару:

www.rodynnifirmy.org.ua


Галерея:

2 3 1