Warsztat dla przedsiębiorców ze wschodu Ukrainy (11.10.2018)

WARSZTAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE WSCHODU UKRAINY 


Pomimo formalnego zakończenia projektu «Kupuimo Razom!» nasz zespół kontynuuje prace w kierunku rozpowszechniania idei grup zakupowych na Ukrainie. Ostatnio koordynator doradców projektu Mateusz Sagan przeprowadził warsztat nt. “Praktyka tworzenia grup zakupowych” dla grupy przedsiębiorców z Ukrainy, którzy brali udział w wizycie studyjnej do Polski. Warsztat odbył się 11 października 2018 r. w Hotelu Victoria w Lublinie, udział wzięło ponad 25 przedsiębiorców. Podczas warsztatu nasz ekspert przeprowadził prezentacje ogólnych założeń tworzenia grup zakupowych, strategii oraz planowania na etapie tworzenia grupy, różnego rodzaju modeli biznesowych, a także innych aspektów dotyczących zakładania grup zakupowych.
 
Wizyta studyjna została zorganizowana Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą w ramach programu wsparcia dla ukraińskich przedsiębiorców przesiedlonych z objętych działaniami wojennymi terenów wschodniej Ukrainy – program finansowany jest ze środków Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ООН na Ukrainie.
 
W programie bierze udział blisko 100 przedsiębiorców z obwodów Donieckiego i Ługańskiego, reprezentujących następujące branże gospodarek: przemysł lekki, sektor innowacyjności i technologie IT, sektor rolniczy oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. W ramach programu będą organizowane 4 wizyty studyjne, w trakcie których odbędą się spotkania z polskimi przedsiębiorcami z różnych branży oraz przedstawicielami władz państwowych i lokalnych. Poza tym program przewiduje zapoznanie się z polską kulturą i tradycjami, zwiedzanie muzeum oraz  zabytków historycznych.

Galeria:

2018-10-11 11.32.01 2018-10-11 11.32.09 2018-10-11 12.18.27
2018-10-11 11.33.27 2018-10-11 11.32.01 2018-10-11 11.33.35
2018-10-12 21.52.30 2018-10-11 11.32.20 2018-10-11 12.18.31

Certyfikaty programu szkoleniowego 2017


CERTYFIKATY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO 2017 


Uczestnicy Projektu UWAGA!

Zgodnie z programem projektu «Kupuimo Razom!», wszyscy uczestnicy zarejestrowany na platformie e-Learning mogą otrzymać CERTYFIKATY potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności w ramach doradczo-szkoleniowej części projektu. Certyfikaty można uzyskać po przerobieniu wszystkich lekcji szkoleniowych opublikowanych do końca 2017 roku – 10 lekcji. Postęp ukończonych lekcje można zobaczyć na platformie e-Learning w zakładce “Szkolenia”. W celu otrzymania certyfikatu niezbędnym jest ukończenie WSZYSTKICH lekcji szkoleniowych programu, a wyniki testów muszą wynosić co najmniej 50%!Zachęcamy do jak najszybszego przerobienia wszystkich lekcji, termin końcowy – 31 maja 2018 roku!!!


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:: info@kupuimorazom.org.ua
 
Zapraszamy do stałego odwiedzania naszego profilu na Facebook oraz kanału na YouTube.
 
Jeszcze raz dziękujemy za udział w projekcie «Kupuimo Razom!»

 

Rezultaty projektu «Kupuimo Razom!» w latach 2015-2017


REZULTATY PROJEKTU «KUPUIMO RAZOM!» W LATACH 2015-2017


Z przyjemnością przedstawiamy rezultaty projektu «Kupuimo Razom!» w latach 2015-2017, który był realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz firmę “Praktyka Upravlinnia ze środków programu “Polska Pomoc” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Podsumowując działalność zespołu w ciągu trzech edycji projektu, główne osiągnięcia zostały podzielone na kilka kategorii:


Komunikacja

 • Strona internetowa [www.kupuimorazom.org.ua] – wizytówka «Kupuimo Razom!», podstawowe źródło informacji o projekcie, głównych wydarzeń i miejsce publikacji materiałów. Około 5000 unikalnych użytkowników, ponad 1500 odsłon miesięcznie, 3,5 min. średni czas który użytkownik spędził na stronie.
 • Profil na Facebook – serce komunikacji z uczestnikami, centrum najważniejszych aktualności i wydarzeń projektu. Około 250 obserwujących, ponad 200 postów oraz wiele zdjęć i innych materiałów.
 • Kanał na YouTube – multimedialne centrum projektu, który zawiera ponad 150 filmików, wywiadów i animacji, które zostały obejrzane ponad 3500 razy.
 • відеоцентр проекту, що містить понад 150 відеороликів, інтерв’ю та анімацій, які були переглянуті понад 3500 разів.

Publikacje

 • Magazyny Informacyjne «Kupuimo Razom!» – wydano 8 numerów, które są dodatkowym źródłem informacji o projekcie (wydrukowano około 8000 egzemplarzy).

e-Learning i Baza Wiedzy

 • Platforma e-Learning [www.kupuimorazom.org.ua/moodle] – nowoczesna BEZPŁATNA platforma edukacyjna na bazie prostego i wydajnego systemu moodle. Ponad 200 zarejestrowanych uczestników. OTWARTA REJESTRACJA dla wszystkich chętnych W DOWOLNYM CZASIE!
 • Lekcje szkoleniowe – opublikowano 24 interaktywne lekcje szkoleniowe, które w szerokim zakresie obejmują temat grup zakupowych, metodologii ich tworzenia i zarządzania oraz wiele innych aspektów.
 • Baza Wiedzy – element platformy e-Learning, która zawiera mnóstwo prezentacji, materiałów szkoleniowych z warsztatów oraz 45 wywiadów z ekspertami.

Doradztwo i Szkolenia

 • Konferencje, prezentacje i spotkania informacyjne – zorganizowano 5 konferencji oraz 3 spotkania informacyjne, podczas których szeroko przedstawiono ideę grup zakupowych oraz jej potencjał na Ukrainie, a także zrekrutowano nowych uczestników projektu oraz nawiązano współpracę z ważnymi partnerami.
 • Seminaria i warsztaty – w ramach doradczo-szkoleniowej części eksperci projektu przeprowadzili 10 praktycznych seminariów oraz warsztatów w Kijowie i we Lwowie, celem których było szerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w tworzeniu i zarządzaniu grupami zakupowymi.
 • Uczestnicy projektu – w 18 wydarzeniach zorganizowanych przez zespół projektu wzięło udział ponad 300 uczestników z różnych regionów Ukrainy, wśród których przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, wykładowcy wyższych uczelni oraz pracownicy organów państwowych.
 • Targi branżowe i treningi szkoleniowe – dzięki współpracy z partnerami oraz staraniom ukraińskich Doradców grup zakupowych przeprowadzono 3 szkolenia w regionach Ukrainy. Dodatkowo zespół projektu przedstawił ideę grup zakupowych na 5 targach branżowych i konferencjach międzynarodowych, w których wzięło udział setki uczestników.
 • Webinary – zorganizowano 15 webinarów przy pomocy z platformy ClickMeeting, którzy stanowili element uzupełniający do programu szkoleniowego oraz przyczynili się do utrwalania wiedzy.

Doradcy i Centra Kompetencji

 • Centra Kompetencji (CK) grup zakupowych – zapoczątkowano dwa CK w Kijowie i we Lwowie, które stały się platformą dla współpracy ukraińskich przedsiębiorców i Doradców, a także stanowią podstawę dla dalszego gromadzenia i rozwoju wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie grup zakupowych. Podstawą CK są Doradcy grup zakupowych, którzy z własnej inicjatywy podpisali deklaracje członkowskie i uzgodnili model biznesowy dalszej działalności. W ramach CK Doradcy będą pracować dla tworzenia rynku usług doradczych w zakresie grup zakupowych B2B na Ukrainie.
 • Doradcy grup zakupowych – przygotowano grupę ukraińskich ekspertów w zakresie grup zakupowych, którzy przeszli specjalny program przygotowawczo-szkoleniowy, a także brali udział w procesie tworzenia prawdziwych grup zakupowych. Doradcy nadal będą działacz na rzecz rozwoju metodologii i know-how w zakresie grup zakupowych, a także zapewnią samodzielny rozwój środowiska Liderów i Ambasadorów grup zakupowych na Ukrainie. Na zlecenie zainteresowanych klientów Doradcy będą pomagać, doradzać lub towarzyszyć w procesie tworzenia oraz kształtowania nowych grup zakupowych.

Grupy Zakupowe na Ukrainie

 • Zapoczątkowanie pierwszych grup zakupowych na Ukrainie – było głównym celem projektu. Dzięki staraniom polsko-ukraińskiego zespołu oraz aktywności uczestników projektu zainicjowano powstanie 6 grup zakupowych, proces tworzenia których znajduje się na różnych etapach.
 • Ostatnia (6) grupa zakupowa w branży HoReCa – założona dzięki współpracy z fachowcami z polskiej gastronomicznej grupy zakupowej HORECA GGZ i firmy HINODE, którzy samodzielnie kontynuują prace nad komercyjnym startem oraz dalszym postępem grupy.

Rozszerzenie i Rozwój Projektu

 • Pozyskiwania partnerów na Ukrainie i w Polsce – podstawa skutecznej realizacji oraz sukcesu projektu.
 • Lwów 2015 rok – zaangażowanie firmy Praktyka Upravlinnia oraz firmy doradczej Nexia DK Auditors and Consultants przyczyniło się do lokalnej promocji projektu i fachowego doradztwa dla uczestników. Nawiązano także dialog z Komitetem Antymonopolowym Ukrainy (AMKU).
 • Kijów-Lwów 2016 roku – kontynuowano współpracę z AMKU, w ramach której przygotowano specjalną lekcję szkoleniową dla platformy e-Learning oraz nowy rozdział dla podręcznika projektu. Pozyskano także innych partnerów – Stowarzyszenie Adwokatów “Pawłenko i Partnerzy” oraz Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, które pomogły w rozpowszechnianiu informacji oraz udzieliły wsparcia doradczego. Aktywizowano współpracę z Ambasadą RP w Kijowie oraz wypromowano konkurs “Małych Grantów”.
 • Kijów-Lwów 2017 rok – na zasadach partnerskich zaangażowano Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] oraz Narodową Platformę małego i średniego biznesu, które przyczyniły się do zwiększania zasięgu projektu. Zasadniczym dla zrekrutowania większej ilości uczestników było nawiązanie współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju na Ukrainie, a mianowicie realizowanego przez jego przedstawicieli projektu «Wzmacnianie organizacji biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw». Z polskiej strony należy wspomnieć Stowarzyszenie Interim Managers, przedstawiciele którego udzielili wsparcia eksperckiego dla zespołu i uczestników projektu. Nie można zapomnieć także o Ukrainian Food Valley, dzięki współpracy z którą możliwy był rozwój projektu w sektorze HoReCa.

◆ ◆ ◆

W imieniu zespołu projektu, serdecznie dziękujemy za trzy lata owocnej współpracy, inspirujących kontaktów i ciekawych rozmów. Jesteśmy przekonani, że udało nam się skutecznie podzielić się doświadczeniem oraz zainspirować uczestników i partnerów projektu do dalszego rozwoju idei grup zakupowych na Ukrainie. My również wiele nauczyliśmy się w ciągu realizacji projektu, podczas wielu konferencji, spotkań, warsztatów, seminariów oraz webinarów. Dzięki Państwu mogliśmy dostosować nasze umiejętności i doświadczenie do lokalnych warunków na Ukrainie. Serdecznie dziękujemy za współpracę! Jesteśmy pewni sukcesu dalszego rozwoju i rozpowszechniania osiągnięć projektu, tym razem ukraińskimi siłami! Życzymy sukcesów i powodzenia w kolejnych latach i z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę, nowe spotkania i ciekawe rozmowy!


Rezultaty Projektu –
pełna wersja (pdf)
w języku ukraińskim

Rezultaty Projektu (pdf)

O Projekcie (pdf)
w języku ukraińskim


logo

Projekt był finansowany przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu «Polska Pomoc»


 

Grupa zakupowa HoReCa – kolejny etap realizacji


GRUPA ZAKUPOWA HORECA – KOLEJNY ETAP REALIZACJI 


Tworzenie grupy zakupowej HoReCa, łączących ukraińskich przedsiębiorców tej branży z dostawcami, zgodnie z zapowiedzią podczas ostatniego warsztatu (28.01.2018 w kmbs) wchodzi w etap adaptacji do ukraińskich uwarunkowań rynkowych z wykorzystaniem odpowiedniego modelu biznesowego. Tym samym projekt  «Kupuimo Razom!» przekazuje do realizacji tę ideę polskim ekspertom z Gastronomicznej Grupy Zakupowej HORECA GGZ i dostawcy oprogramowania firmy HINODE. Wszystkich ukraińskich przedsiębiorców chętnych do uczestnictwa w nowopowstającej grupie zakupowej HoReCa zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z organizatorami grupy:

e-mail: info@hinode24.pl

strona internetowa: www.hinode24.pl 

*dostosowana ukraińska strona internetowa grupy zostanie uruchomiona na początku kwietnia 2018 r.


Zespół projektu «Kupuimo Razom!» trzyma kciuki za powodzenie tej inicjatywy i miarę możliwości będzie sprzyjać jego sukcesu! Cieszymy się, że idea grupy zakupowej stanie się rzeczywistością oraz współpracą ukraińskich i polskich przedsiębiorców. Ze swojej strony będziemy publikować informacje o kolejnych krokach i postępach w tworzeniu grupy zakupowej HoReCa na Ukrainie. Śledźcie aktualności na naszej stronie internetowej www.kupuimorazom.org.ua oraz profilu w Facebook

Forum Technologii Rolniczych w Kijowie – prezentacja inicjatywy grupy zakupowej w sektorze AGRO


FORUM TECHNOLOGII ROLNICZYCH W KIJOWIE – PREZENTACJA INICJATYWY GRUPY ZAKUPOWEJ W SEKTORZE AGRO  


Ivan Sikora w imieniu inicjatywy grupy zakupowej w sektorze agro oraz organizatorzy Forum Technologii Rolniczych zapraszają na targi i dowiedzieć się więcej o możliwościach grup zakupowych w sektorze agro. Wydarzenie odbędzie się 21 lutego o godz. 12.30 w Centrum Konferencyjne “KyivExpoPlaza”..
 
Korzyści ze wspólnych zakupów dla gospodarstw są oczywiste. Lecz nie wszyscy o nich wiedzą. Nie trzeba wyważać otwartych drzwi! Wystarczy skorzystać z możliwości inicjatywy grupy zakupowej «Kupujemy i Rozwijamy się Razem» w sektorze agro i zwrócić uwagę na najlepsze europejskie i światowe doświadczenie w rozwoju małych i średnich przedsiębiorców.

O korzyściach i perspektywach płynących ze wspólnych zakupów dla rolników można dowiedzieć się podczas targów Forum Technologii Rolniczych od koordynatora inicjatywy grupy zakupowej w sektorze agro oraz Doradcy grup zakupowych Ivana Sikory na seminarium “Wspólne zakupy w sektorze agro: jak uzyskać dodatkowe korzyści dzięki dostępu MAŁYCH firm do zalet DUŻYCH?”, które odbędzie się 21 lutego o 12.30 w Centrum konferencyjne “KyivExpoPlaza”.

 
Skorzystaj z możliwości zmniejszenia kosztów zakupów poprzez oszczędności dzięki obrotom oraz uzyskać dodatkowe korzyści dzięki dostępu MAŁYCH firm do  zalet DUŻYCH!

Zaproszenie:

(w języku ukraińskim)

pdf_download
 

Na konferencji w mieście Enerhodar Ivan Sikora opowiedział o grupie zakupowej w sektorze AGRO


NA KONFERENCJI W MIEŚCIE ENERHODAR IVAN SIKORA OPOWIEDZIAŁ O GRUPIE ZAKUPOWEJ W SEKTORZE AGRO  


Ivan Sikora koordynator inicjatywy grupy zakupowej w sektorze AGRO i Doradca grup zakupowych został zaproszony jako prelegent na konferencje «Nowoczesne gospodarstwo szkółkarskie 2018», która odbyła się 15 lutego w mieście Energodar (obwód zaporoski, Ukraina). Konferencja została zorganizowana przez agencję informacyjną «Infoprzemysł» w partnerstwie z Ukraińskim projektem rozwoju biznesowego rolnictwa UHBDP, który jest realizowany przez stowarzyszenie MEDA przy wsparciu finansowym Kanady i wsparciu Ministerstwa polityki rolnej i żywności Ukrainy.
 
Podczas swojego wystąpienia Ivan Sikora zapoznał uczestników konferencji z dorobkiem projektu «Kupuimo Razom!», а w szczególności został pokazany film o polskim doświadczeniu tworzenia grup zakupowych. Prawie 300 rolników, producentów rolnych i dostawców południa Ukrainy dowiedzieli się o korzyściach i perspektywach grup zakupowych. Podczas konferencji Ivan Sikora także omówił możliwe kierunki współpracy z organizatorami wydarzenia i przeprowadził indywidualne rozmowy z zainteresowanymi farmerami.
 
W imieniu inicjatywy grupy zakupowej w sektorze agro «Kupujemy i Rozwijamy się Razem», która powstała w ramach projektu «Kupuimo Razom!», Ivan Sikora wyraża podziękowanie organizatorom za możliwość wystąpienia w roli prelegenta oraz okazję podzielić się ideą grup zakupowych. Teraz o nowych możliwościach wspólnych zamówień w sektorze agro wiedzą rolnicy  południa Ukrainy.

Pomysł zapoczątkowania grup zakupowych rozpowszechnia się Ukrainą. Już 21 lutego Ivan Sikora prezentuje inicjatywę grupy zakupowej w sektorze AGRO podczas targów Forum technologii rolniczych w Kijowie.

Więcej na temat inicjatywy wspólnych zamówień w sektorze AGRO można dowiedzieć się TUTAJ.


Galeria:

28061796_1657379297710410_6827646018713593642_o Енергодар-Сікора-таблички Енергодар-зала-усммішки
Енергодар-Сікора-успішка 27993450_1657376867710653_6168666509114974342_o Енергодар-Сікора-диплом-2
27993260_1657375417710798_8947076368603015396_o 28164940_1657383521043321_3883591979255319711_o Диплом-Сікора-вел

 


 

Ivan Sikora kontynuuje swoją pracę na rzecz promocji pierwszej grupy zakupowej w branży Agro


DORADCA GRUP ZAKUPOWYCH I KOORDYNATOR SEKTORA AGRO IVAN SIKORA KONTYNUUJE SWOJĄ PRACĘ NA RZECZ PROMOCJI PIERWSZEJ GRUPY ZAKUPOWEJ W SEKTORZE AGRO


1 lutego 2018 roku Ivan Sikora (Doradca grup zakupowych i Koordynator partnerstwa «Kupujemy i Rozwijamy się Razem» w sektorze rolniczym) wziął udział w panelu debaty «Rozwój terenów wiejskich», zorganizowanej Ukrainian Food Valley. Podstawowa teza, która powstała podczas dyskusji – wraz z poprawą infrastruktury transportowej i społecznej na wsi ważnym także jest utworzenie nowych miejsc pracy. W tym celu  zasadniczym jest rozwój kapitału społecznego, rozwój spójności i zaufania w społecznościach oraz zapewnienie dostępu rolników do zasobów (finansowych i materialno-technicznych).
 
Inicjatywa «Kupujemy i Rozwijamy się Razem» w sektorze rolniczym pozwoli uzyskać jego uczestnikom lepszy dostęp przede wszystkim do zasobów finansowych (lepszych cen, warunków płatności i etc.). Nad tym pracuje Ivan Sikora jako koordynator pierwszej grupy zakupowej w sektorze AGRO na Ukrainie. Moderatorem wydarzenia (debaty «Rozwój terenów wiejskich» zorganizowanej Ukrainian Food Valley) była Maria Yaroshko – ekspert Niemiecko-ukraińskiego agro-politycznego dialogu w Instytucie badań ekonomicznych i konsultacji politycznych. Wśród prelegentów: Roman Korinets, ekspert biura reform przy Ministerstwie polityki rolnej i żywności Ukrainy, Wadym Tkachuk – ekspert z Narodowego Uniwersytetu zasobów biologicznych i naturalnych Ukrainy, Olena Borodina – Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Ivan Fursenko – Pierwszy Zastępca Szefa zarządu Ukraińskiego Stowarzyszenia Wiejskich Rad.
 
Już wkrótce Ivan Sikora zaprezentuje partnerstwo «Kupujemy i Rozwijamy się Razem» w sektorze rolniczym i model biznesowy ukraińskiej grupy zakupowej w branży HoReCa na sesji plenarnej konferencji “NOWOCZESNE gospodarstwo szkółkarskie 2018” w miejscowości Energodar.