Podręcznik Projektu – wydanie 2016


KUPUIMO RAZOM!
GRUPY ZAKUPOWE 

Nowe możliwości dla ukraińskiego biznesu 

(w języku ukraińskim) 

KP2016


Wszystkie materiały w podręczniku są dostępnę na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz sp. z o.o. «Praktyka Upravlinnja». Utwór powstał w ramach programu “Polska Pomoc” realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w 2016 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie “Polska Pomoc”. Dla bezpłatnej dystrybucji.


Magazyn informacyjny Projektu #2 – edycja 2016

Projekt «Kupuimo Razom! 2.0» – edycja 2016 r.


Magazyn informacyjny #2 (listopad 2016 r.) 
(w języku ukraińskim)


KupuimoRazom2016


Artykuł informacyjny Kupuimo Razom jest dostępny na licencji Creative Commons Attribution 3.0 Recognition Polski. Wyznaczone prawa zastrzeżone dla autorów i LLC “Praktyka zarządzania”. Materiały przygotowane w ramach polskiej współpracy na rzecz rozwoju, realizowanego przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 r. Zezwala się na użycie materiałów pod warunkiem, umieszczenia powyższej informacji, w tym informacji dotyczących stosowanych licencji posiadaczy praw i programu polskiej współpracy na rzecz rozwoju. Dla bezpłatnej dystrybucji.


 

Magazyn informacyjny Projektu #1 – edycja 2016

Projekt «Kupuimo Razom! 2.0» – edycja 2016 r.


Magazyn informacyjny #1 (czerwiec 2016 r.) 
(w języku ukraińskim)
:


kupuimorazom-1-download


Artykuł informacyjny Kupuimo Razom jest dostępny na licencji Creative Commons Attribution 3.0 Recognition Polski. Wyznaczone prawa zastrzeżone dla autorów i LLC “Praktyka zarządzania”. Materiały przygotowane w ramach polskiej współpracy na rzecz rozwoju, realizowanego przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 r. Zezwala się na użycie materiałów pod warunkiem, umieszczenia powyższej informacji, w tym informacji dotyczących stosowanych licencji posiadaczy praw i programu polskiej współpracy na rzecz rozwoju. Dla bezpłatnej dystrybucji.

Magazyny Informacyjne Projektu – edycja 2015

 

Magazyn Informacyjny Nr. 1

(w języku ukraińskim)

Magazyn Informacyjny Nr. 2

(w języku ukraińskim)

Изображение Изображение

 

Magazyn Informacyjny Nr. 3

(w języku ukraińskim)

 

Magazyn Informacyjny Nr. 4

(w języku ukraińskim)

Изображение Picture 

Wszystkie artykuły w magazynie informacyjnym są dostępnę na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz sp. z o.o. «Praktyka Upravlinnja». Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2015. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej. Dla bezpłatnej dystrybucji.

Podręcznik Projektu – wydanie 2015


GRUPY ZAKUPOWE NA UKRAINIE:
nowe możliwości dla biznesu

(w języku ukraińskim)

5723992_orig


Wszystkie materiały w podręczniku są dostępnę na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz sp. z o.o. «Praktyka Upravlinnja». Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2015. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej. Dla bezpłatnej dystrybucji.