GRUPA ZAKUPOWA
W BRANŻY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH  


W latach 2016-2017 eksperci z zespołu projektu «Kupuimo Razom!» aktywnie pracowali nad tworzeniem grup zakupowych na Ukrainie. Prace ta odbywały się na bazie dorobku Projektu, stworzonych narzędzi i materiałów szkoleniowych. Dzięki staraniom Renaty Maroszek (2016 r.) i Mateusza Sagana (2016-2017 r.) udało się osiągnąć znaczące wyniki w tym zakresie. W okresie 2016-2017 we Kijowie zebrano grupę uczestników Projektu, którzy brali udział w warsztatach i szkoleniach, dołączali się do innych aktywności Projektu oraz często z własnej inicjatywy organizowali różnego rodzaju wydarzenia związane z ideą grup zakupowych. Oprócz grupy Doradców grup zakupowych, którzy przystąpiły do Centrum Kompetencji grup zakupowych w Kijowie i kontynuują pracę nad wprowadzeniem tego modelu biznesowego na Ukrainie, prowadzono również indywidualne konsultacje dla uczestników Projektu, którzy wykazali inicjatywę i chęć stworzenia grupy zakupowej wykorzystując potencjał własnych przedsiębiorstw ze wsparciem zaprzyjaźnionych firm zainteresowanych tym pomysłem.

Jedną z takich inicjatyw jest grupa zakupowa w branży materiałów papierniczych i biurowych. Liderem i pomysłodawcą utworzenia grupy jest Paper Trade Ukraine – firma z wieloletnim doświadczeniem w dostarczania materiałów potrzebnych dla biur, która bez wątpienia jest jednym z czołowych graczy na rynku Ukrainy. Doradczą pomoc w tworzeniu grupy zakupowej udziela Mykola Parkhomenko (Doradca Centrum Kompetencji grup zakupowych). Zadaniem grupy zakupowej jest zapewnić uczestnikom grupy redukcje kosztów logistycznych (transport i magazynowanie), ułatwić zakup towarów oraz zwiększyć ogólny asortyment firm-uczestników. Osiągnięcie postawionych celów jest możliwe dzięki połączeniu wysiłków kilku przedsiębiorstw (obecnie 4 firmy). Współpraca pozwoli uczestnikom grupy polepszyć obsługę i serwis, przyspieszyć realizację zamówień oraz zapewnić najbardziej wymagające potrzeby klientów dzięki wspólnemu (połączonem) katalogu. Wspólnie z ekspertami Projektu został przygotowany biznes plan i strategia tworzenia grupy, a także harmonogram realizacji.


OSOBY KONTAKTOWE:


◆ ◆ ◆