Report creating is actually obtaining very really difficult? We’ll fortunately craft the dissertation regarding an inexpensive rate. This paper company stands out as the answer you absolutely need custom writing


CENTRA KOMPETENCJI GRUP ZAKUPOWYCH  


Jednym z kluczowych zadań projektu «Kupuimo Razom!» w 2017 roku było zapoczątkowanie Centrów Kompetencji Grup Zakupowych, które będą platformą współpracy i miejscem spotkań (hub) ukraińskich przedsiębiorców i Doradców grup zakupowych, a także przyczynią się do rozwoju metodologii oraz know-how w zakresie grup zakupowych na Ukrainie. Utworzone Centra Kompetencji grup zakupowych stanowią realny element trwałości rezultatów i osiągnięć trzech lat realizacji Projektu, a także zapewnią samodzielny lokalny rozwój eksperckiego środowiska Liderów i Ambasadorów grup zakupowych na Ukrainie. Ponadto Centra Kompetencji stały się fundamentem dla dalszego gromadzenia wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a także zapewniły ich dostępność dla wszystkich zainteresowanych ideą grup zakupowych.

Aby osiągnąć ten cel, w ramach edycji projektu «Kupuimo Razom!» 2017 roku, przygotowano i realizowano specjalny program nauczania i szkolenia dla Doradców grup zakupowych, który przewidywał serię intensywnych warsztatów i szkoleń poświęconych rozwojowi praktycznych umiejętności i wiedzy teoretycznej w zakresie tworzenia i zarządzania grupami zakupowymi. Przyszli ukraińscy Doradcy pod opieką polskich ekspertów uczestniczyli w procesie tworzenia prawdziwych grup zakupowych, prowadzili spotkania informacyjne i szkolenia edukacyjne, a także aktywnie rozpowszechniali ideę grup zakupowych na Ukrainie. Głównym celem programu było przygotowanie ukraińskich specjalistów oraz utworzenie (w przyszłości) rynku usług doradczych dla grup zakupowych B2B. Natomiast Centra Kompetencji grup zakupowych będą podstawą rozpoczęcia działalności Doradców oraz ważnym wsparciem dla ich dalszego rozwoju.


Ulotka – Centra Kompetencji i Konsultanci Grup Zakupowych:

(w języku ukraińskim)


Dla wzmocnienia Centrum Kompetencji grup zakupowych oraz wsparcie przyszłych Doradców grup zakupowych zespół projektu «Kupuimo Razom!» w latach 2016-2017 nawiązał współpracę z wieloma ważnymi partnerami w Polsce i na Ukrainie. Do najważniejszych należy zaliczyć:

Wyżej wymienione partnerzy pomogli zwiększyć zasięg Projektu oraz umożliwili dotarcie do większej ilości aktywnych (!!!) osób potencjalnie zainteresowanych ideą grup zakupowych, a także przyczynili się do pozyskania nowych uczestników Projektu – przyszłych lokalnych Doradców grup zakupowych. Znaczącym wsparciem ze strony partnerów było również zapewnienie wielu niezbędnych kontaktów na rynku ukraińskim wśród małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji biznesowych, instytucji państwowych i międzynarodowych darczyńców i partnerów, a także mass media. Ponadto partnerzy udzielili znaczącą pomoc w tworzeniu Centrów Kompetencji grup zakupowych oraz przekazali bezcenne doświadczenie swoich ekspertów.

Podstawą przyszłej działalności Centrów Kompetencji Grup Zakupowych są rezultaty projektu «Kupuimo Razom!», a mianowicie szereg narzędzi stworzonych w latach 2015-2017:

  • e-Learning platforma projektu i Baza Wiedzy – prawdopodobnie największa na świecie strukturyzowana i ogólnodostępna baza wiedzy (24 lekcji szkoleniowych i wiele materiałów), która będzie służyć pomocą dla Doradców grup zakupowych;
  • Strona internetowa Projektu: www.kupuimorazom.org.ua – serce Projektu i idei grup zakupowych w Ukrainie;
  • Profile w social media: Facebook i LinkedIn – platformy do komunikacji i rozpowszechniania informacji;
  • Kanał YouTube – baza zawierająca mnóstwo informacyjnych i szkoleniowych wideo;
  • Publikacje – ogólnodostępne podręczniki i przewodniki poświęcone tworzeniu i funkcjonowaniu grup zakupowych;

 Wynikiem wspólnej pracy zespołu projektu «Kupuimo Razom!», uczestników i partnerów jest utworzenie dwóch Centrów Kompetencji Grup Zakupowych we Lwowie i Kijowie, podstawą których jest zespół ukraińskich Doradców grup zakupowych – absolwentów naszego Projektu! 


LWÓW

KIJÓW


Zapraszamy do kontaktu!

◆ ◆ ◆ 


 

buyessayonline

Микрозаймы онлайн обзоры и Советы Объяснение основ микрозайма в Интернете

Что бы они ни рассказывали вам о микрозайме онлайн, это совершенно неправильно … И вот почему

Перед подачей заявления будьте готовы любить удостоверение личности и подтверждение дохода, чтобы вы могли быстро заполнить и заполнить заявку , Вам также потребуется приличный кредит для удовлетворения требований для быстрых личных займов. Там также могут быть штрафы за предоплату, и в некоторых случаях вам придется вносить ежедневные платежи. На самом деле один из лучших способов, с помощью которого быстрый кредит на карту владельцы малого бизнеса могут финансировать расходы своей компании, – это микрозаймы. После этого определите, сколько кредита вы можете себе позволить. Возврат микрокредита также может помочь вашей компании получить хороший кредитный рейтинг.