ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦІЙ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ГРУП У ЛЬВОВІ 


Центр Компетенцій Закупівельних Груп у Львові – є добровільним об’єднанням Консультантів закупівельних груп, які є експертами у створенні та управлінні закупівельними групами та групами з продажів в Україні. Центр орієнтований на підвищення конкурентоспроможності та ефективності бізнесу, а його основа базується на інструментах і технологіях переданих із Польщі, з використанням європейської моделі та досвіду з врахуванням українських умов та реалій. 

Львівський Центр Компетенцій Закупівельних Груп був створений представниками української команди проекту «Купуймо Разом!», які спільно з польськими експертами реалізували Проект від 2015 року. Центр об’єднує професіоналів та експертів зацікавлених розвитком в Україні ідеї закупівельних груп B2B. До особового складу Центру входять:

Діяльність Центру Компетенцій регулюється Статутом, затвердженим та підписаним всіма членами Центру. Регулярні збори членів Центру відбуваються щонайменше раз на квартал. За організацію роботи Центру та координацію праці Консультантів (членів Центру) відповідає Координатор Центру, який обирається раз на два роки. Центр фінансується за рахунок внесків своїх членів і здійснює свою діяльність шляхом діяльності членів Центру (Консультантів) на добровільних засадах. Збір запитів щодо консультаційної підтримки Центру проводить Координатор Центру та після опрацювання розподіляє між Консультантами Центру у відповідності до їх компетенцій та можливостей. Послуги Центру Компетенцій та його окремих членів (Консультантів) узгоджується безпосередньо з Координатором Центру та затверджується відповідним документом (договором, меморандумом тощо).

У 2018 році діяльність львівського Центру Компетенцій закупівельних груп зосереджується на наступних пунктах:

  1. Підтримка і консультаційна допомога у створенні та розвитку закупівельної групи для закупівлі круглих лісоматеріалів з лісопереробних та лісозаготівельних підприємств Львівщини;
  2. Підтримка створення та розвитку закупівельної групи щодо спільної участі в закордонних виставках виробників деревообробного обладнання України, які об’єднані в Українську асоціацію деревообробного обладнання (УАДО);
  3. Співпраця з Антимонопольним комітетом України на шляху узгодження юридичної форми створюваних закупівельних груп, підготовка та подання відповідних документів;
  4. Напрацювання пропозицій та механізмів подальшого поширення ідеї закупівельних груп в Україні.

Щоб зв’язатись з Центром Компетенцій закупівельних груп у Львові, просимо звертатись на e-mail:

LVIV@kupuimorazom.org.ua