CENTRUM KOMPETENCJI GRUP ZAKUPOWYCH W KIJOWIE 


Centrum Kompetencji Grup zakupowych w Kijowie – to organizacja doradcza, skupiająca w sobie społeczność certyfikowanych i doświadczonych ekspertów w obszarze tworzenia i zarządzania grupami zakupowymi i sprzedażowymi na Ukrainie. Grupa skupia się na podnoszeniu konkurencyjności i efektywności biznesowej, bazuje na narzędziach i technologii przekazanej z Polski, wykorzystującej europejski model i doświadczenia z uwzględnieniem warunków ukraińskich. Centrum zarządza instrumentami i technologiami wytworzonymi w ramach projektu «Kupuimo Razom!» jaki prowadzony był na Ukrainie w latach 2015-2017 w ramach programu “Polska Pomoc” współfinansowanemu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Misją Centrum Kompetencji w Kijowie jest „Od konkurencji do Partnerstwa”.

Kijowski Centrum Kompetencji Grup Zakupowych został stworzony przez przedstawicieli polskiego zespołu projektu «Kupuimo Razom!» (którzy realizowali Projekt od 2015 roku) i absolwentami Projektu w latach 2016-2017, którzy brali udział w edukacyjno-przygotowawczym programie przyszłych Doradców. Centrum jest klubem profesjonalistów i ekspertów zainteresowanych rozwijaniem w Ukrainie idei grup zakupowych B2B i prowadzącym aktywność przy Kyiv-Mohyla Business-School [kmbs]a jego kluczowymi celami są:

  1. Wykorzystywanie i rozszerzanie zasobów wytworzonych w ramach Projektu;
  2. Promocja idei grup zakupowych B2B wśród ukraińskich przedsiębiorców i organizacji biznesowych;
  3. Wypracowywanie i promocja wysokich standardów profesjonalnych doradztwa dla grup zakupowych B2B;
  4. Wypracowanie standardów certyfikacji doradców grup zakupowych B2B;
  5. Promocja doradców autoryzowanych przez Centrum;
  6. Doradztwo dla chętnych utworzyć grupy zakupowe B2B;
  7. Doradztwo dla istniejących grup zakupowych.

Działalność Centrum Kompetencji reguluje Statut, zatwierdzony i podpisany przez wszystkich członków Centrum. Regularne zebrania członków Centrum odbywają się co najmniej raz w roku. Za organizację pracy Centrum i koordynację pracy Doradców (członków Centrum) odpowiada Zarządu, który składa się z dwóch przedstawicieli członków Centrum (jeden z nich przedstawiciel zespołu Projektu) i wybierany jest raz na dwa lata. Zarządu jest również odpowiedzialny za plan działania i budżet Centrum. Centrum finansowane jest z dobrowolnych składek swoich członków oraz darowizn zainteresowanych osób prawnych i fizycznych. Wszystkie instrumenty i materiały wytworzone w ramach Projektu, które będą wykorzystywane w pracy Centrum Kompetencji i jego członków (Doradców) są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Zapytania o wsparcie doradcze kierowane do Centrum będą odbierane przez autoryzowaną osobę (przez Zarząd) i oceniane pod względem dopasowania do kompetencji i możliwości Centrum/Doradców, a następnie kierowane do wybranych Doradców. Usługi doradcze Centrum Kompetencji i jego poszczególnych członków (Doradców) są ustalane bezpośrednio z Zarządem Centrum oraz zatwierdzane odpowiednim dokumentem (umową, memorandum, itp.).

Centrum skupia fachowców i ekspertów zainteresowanych rozwojem na Ukrainie idei grup zakupowych B2B. Członkami Centrum są:

ZARZĄD:

CZŁONKOWIE CENTRUM – DORADCY GRUP ZAKUPOWYCH:

RZECZNIK PRASOWY:


DANE KONTAKTOWE:

Centrum Kompetencji Grup Zakupowych w Kijowie
8/5 str. Volos’ka, 04070, Kyiv

KYIV@kupuimorazom.org.ua