Warsztat dla przedsiębiorców ze wschodu Ukrainy (11.10.2018)

WARSZTAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE WSCHODU UKRAINY 


Pomimo formalnego zakończenia projektu «Kupuimo Razom!» nasz zespół kontynuuje prace w kierunku rozpowszechniania idei grup zakupowych na Ukrainie. Ostatnio koordynator doradców projektu Mateusz Sagan przeprowadził warsztat nt. “Praktyka tworzenia grup zakupowych” dla grupy przedsiębiorców z Ukrainy, którzy brali udział w wizycie studyjnej do Polski. Warsztat odbył się 11 października 2018 r. w Hotelu Victoria w Lublinie, udział wzięło ponad 25 przedsiębiorców. Podczas warsztatu nasz ekspert przeprowadził prezentacje ogólnych założeń tworzenia grup zakupowych, strategii oraz planowania na etapie tworzenia grupy, różnego rodzaju modeli biznesowych, a także innych aspektów dotyczących zakładania grup zakupowych.
 
Wizyta studyjna została zorganizowana Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą w ramach programu wsparcia dla ukraińskich przedsiębiorców przesiedlonych z objętych działaniami wojennymi terenów wschodniej Ukrainy – program finansowany jest ze środków Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ООН na Ukrainie.
 
W programie bierze udział blisko 100 przedsiębiorców z obwodów Donieckiego i Ługańskiego, reprezentujących następujące branże gospodarek: przemysł lekki, sektor innowacyjności i technologie IT, sektor rolniczy oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. W ramach programu będą organizowane 4 wizyty studyjne, w trakcie których odbędą się spotkania z polskimi przedsiębiorcami z różnych branży oraz przedstawicielami władz państwowych i lokalnych. Poza tym program przewiduje zapoznanie się z polską kulturą i tradycjami, zwiedzanie muzeum oraz  zabytków historycznych.

Galeria:

2018-10-11 11.32.01 2018-10-11 11.32.09 2018-10-11 12.18.27
2018-10-11 11.33.27 2018-10-11 11.32.01 2018-10-11 11.33.35
2018-10-12 21.52.30 2018-10-11 11.32.20 2018-10-11 12.18.31

Certyfikaty programu szkoleniowego 2017


CERTYFIKATY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO 2017 


Uczestnicy Projektu UWAGA!

Zgodnie z programem projektu «Kupuimo Razom!», wszyscy uczestnicy zarejestrowany na platformie e-Learning mogą otrzymać CERTYFIKATY potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności w ramach doradczo-szkoleniowej części projektu. Certyfikaty można uzyskać po przerobieniu wszystkich lekcji szkoleniowych opublikowanych do końca 2017 roku – 10 lekcji. Postęp ukończonych lekcje można zobaczyć na platformie e-Learning w zakładce “Szkolenia”. W celu otrzymania certyfikatu niezbędnym jest ukończenie WSZYSTKICH lekcji szkoleniowych programu, a wyniki testów muszą wynosić co najmniej 50%!Zachęcamy do jak najszybszego przerobienia wszystkich lekcji, termin końcowy – 31 maja 2018 roku!!!


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:: info@kupuimorazom.org.ua
 
Zapraszamy do stałego odwiedzania naszego profilu na Facebook oraz kanału na YouTube.
 
Jeszcze raz dziękujemy za udział w projekcie «Kupuimo Razom!»

 

Rezultaty projektu «Kupuimo Razom!» w latach 2015-2017


REZULTATY PROJEKTU «KUPUIMO RAZOM!» W LATACH 2015-2017


Z przyjemnością przedstawiamy rezultaty projektu «Kupuimo Razom!» w latach 2015-2017, który był realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz firmę “Praktyka Upravlinnia ze środków programu “Polska Pomoc” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Podsumowując działalność zespołu w ciągu trzech edycji projektu, główne osiągnięcia zostały podzielone na kilka kategorii:


Komunikacja

 • Strona internetowa [www.kupuimorazom.org.ua] – wizytówka «Kupuimo Razom!», podstawowe źródło informacji o projekcie, głównych wydarzeń i miejsce publikacji materiałów. Około 5000 unikalnych użytkowników, ponad 1500 odsłon miesięcznie, 3,5 min. średni czas który użytkownik spędził na stronie.
 • Profil na Facebook – serce komunikacji z uczestnikami, centrum najważniejszych aktualności i wydarzeń projektu. Około 250 obserwujących, ponad 200 postów oraz wiele zdjęć i innych materiałów.
 • Kanał na YouTube – multimedialne centrum projektu, który zawiera ponad 150 filmików, wywiadów i animacji, które zostały obejrzane ponad 3500 razy.
 • відеоцентр проекту, що містить понад 150 відеороликів, інтерв’ю та анімацій, які були переглянуті понад 3500 разів.

Publikacje

 • Magazyny Informacyjne «Kupuimo Razom!» – wydano 8 numerów, które są dodatkowym źródłem informacji o projekcie (wydrukowano około 8000 egzemplarzy).

e-Learning i Baza Wiedzy

 • Platforma e-Learning [www.kupuimorazom.org.ua/moodle] – nowoczesna BEZPŁATNA platforma edukacyjna na bazie prostego i wydajnego systemu moodle. Ponad 200 zarejestrowanych uczestników. OTWARTA REJESTRACJA dla wszystkich chętnych W DOWOLNYM CZASIE!
 • Lekcje szkoleniowe – opublikowano 24 interaktywne lekcje szkoleniowe, które w szerokim zakresie obejmują temat grup zakupowych, metodologii ich tworzenia i zarządzania oraz wiele innych aspektów.
 • Baza Wiedzy – element platformy e-Learning, która zawiera mnóstwo prezentacji, materiałów szkoleniowych z warsztatów oraz 45 wywiadów z ekspertami.

Doradztwo i Szkolenia

 • Konferencje, prezentacje i spotkania informacyjne – zorganizowano 5 konferencji oraz 3 spotkania informacyjne, podczas których szeroko przedstawiono ideę grup zakupowych oraz jej potencjał na Ukrainie, a także zrekrutowano nowych uczestników projektu oraz nawiązano współpracę z ważnymi partnerami.
 • Seminaria i warsztaty – w ramach doradczo-szkoleniowej części eksperci projektu przeprowadzili 10 praktycznych seminariów oraz warsztatów w Kijowie i we Lwowie, celem których było szerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w tworzeniu i zarządzaniu grupami zakupowymi.
 • Uczestnicy projektu – w 18 wydarzeniach zorganizowanych przez zespół projektu wzięło udział ponad 300 uczestników z różnych regionów Ukrainy, wśród których przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, wykładowcy wyższych uczelni oraz pracownicy organów państwowych.
 • Targi branżowe i treningi szkoleniowe – dzięki współpracy z partnerami oraz staraniom ukraińskich Doradców grup zakupowych przeprowadzono 3 szkolenia w regionach Ukrainy. Dodatkowo zespół projektu przedstawił ideę grup zakupowych na 5 targach branżowych i konferencjach międzynarodowych, w których wzięło udział setki uczestników.
 • Webinary – zorganizowano 15 webinarów przy pomocy z platformy ClickMeeting, którzy stanowili element uzupełniający do programu szkoleniowego oraz przyczynili się do utrwalania wiedzy.

Doradcy i Centra Kompetencji

 • Centra Kompetencji (CK) grup zakupowych – zapoczątkowano dwa CK w Kijowie i we Lwowie, które stały się platformą dla współpracy ukraińskich przedsiębiorców i Doradców, a także stanowią podstawę dla dalszego gromadzenia i rozwoju wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie grup zakupowych. Podstawą CK są Doradcy grup zakupowych, którzy z własnej inicjatywy podpisali deklaracje członkowskie i uzgodnili model biznesowy dalszej działalności. W ramach CK Doradcy będą pracować dla tworzenia rynku usług doradczych w zakresie grup zakupowych B2B na Ukrainie.
 • Doradcy grup zakupowych – przygotowano grupę ukraińskich ekspertów w zakresie grup zakupowych, którzy przeszli specjalny program przygotowawczo-szkoleniowy, a także brali udział w procesie tworzenia prawdziwych grup zakupowych. Doradcy nadal będą działacz na rzecz rozwoju metodologii i know-how w zakresie grup zakupowych, a także zapewnią samodzielny rozwój środowiska Liderów i Ambasadorów grup zakupowych na Ukrainie. Na zlecenie zainteresowanych klientów Doradcy będą pomagać, doradzać lub towarzyszyć w procesie tworzenia oraz kształtowania nowych grup zakupowych.

Grupy Zakupowe na Ukrainie

 • Zapoczątkowanie pierwszych grup zakupowych na Ukrainie – było głównym celem projektu. Dzięki staraniom polsko-ukraińskiego zespołu oraz aktywności uczestników projektu zainicjowano powstanie 6 grup zakupowych, proces tworzenia których znajduje się na różnych etapach.
 • Ostatnia (6) grupa zakupowa w branży HoReCa – założona dzięki współpracy z fachowcami z polskiej gastronomicznej grupy zakupowej HORECA GGZ i firmy HINODE, którzy samodzielnie kontynuują prace nad komercyjnym startem oraz dalszym postępem grupy.

Rozszerzenie i Rozwój Projektu

 • Pozyskiwania partnerów na Ukrainie i w Polsce – podstawa skutecznej realizacji oraz sukcesu projektu.
 • Lwów 2015 rok – zaangażowanie firmy Praktyka Upravlinnia oraz firmy doradczej Nexia DK Auditors and Consultants przyczyniło się do lokalnej promocji projektu i fachowego doradztwa dla uczestników. Nawiązano także dialog z Komitetem Antymonopolowym Ukrainy (AMKU).
 • Kijów-Lwów 2016 roku – kontynuowano współpracę z AMKU, w ramach której przygotowano specjalną lekcję szkoleniową dla platformy e-Learning oraz nowy rozdział dla podręcznika projektu. Pozyskano także innych partnerów – Stowarzyszenie Adwokatów “Pawłenko i Partnerzy” oraz Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, które pomogły w rozpowszechnianiu informacji oraz udzieliły wsparcia doradczego. Aktywizowano współpracę z Ambasadą RP w Kijowie oraz wypromowano konkurs “Małych Grantów”.
 • Kijów-Lwów 2017 rok – na zasadach partnerskich zaangażowano Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] oraz Narodową Platformę małego i średniego biznesu, które przyczyniły się do zwiększania zasięgu projektu. Zasadniczym dla zrekrutowania większej ilości uczestników było nawiązanie współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju na Ukrainie, a mianowicie realizowanego przez jego przedstawicieli projektu «Wzmacnianie organizacji biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw». Z polskiej strony należy wspomnieć Stowarzyszenie Interim Managers, przedstawiciele którego udzielili wsparcia eksperckiego dla zespołu i uczestników projektu. Nie można zapomnieć także o Ukrainian Food Valley, dzięki współpracy z którą możliwy był rozwój projektu w sektorze HoReCa.

◆ ◆ ◆

W imieniu zespołu projektu, serdecznie dziękujemy za trzy lata owocnej współpracy, inspirujących kontaktów i ciekawych rozmów. Jesteśmy przekonani, że udało nam się skutecznie podzielić się doświadczeniem oraz zainspirować uczestników i partnerów projektu do dalszego rozwoju idei grup zakupowych na Ukrainie. My również wiele nauczyliśmy się w ciągu realizacji projektu, podczas wielu konferencji, spotkań, warsztatów, seminariów oraz webinarów. Dzięki Państwu mogliśmy dostosować nasze umiejętności i doświadczenie do lokalnych warunków na Ukrainie. Serdecznie dziękujemy za współpracę! Jesteśmy pewni sukcesu dalszego rozwoju i rozpowszechniania osiągnięć projektu, tym razem ukraińskimi siłami! Życzymy sukcesów i powodzenia w kolejnych latach i z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę, nowe spotkania i ciekawe rozmowy!


Rezultaty Projektu –
pełna wersja (pdf)
w języku ukraińskim

Rezultaty Projektu (pdf)

O Projekcie (pdf)
w języku ukraińskim


logo

Projekt był finansowany przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu «Polska Pomoc»


 

Grupa zakupowa HoReCa – kolejny etap realizacji


GRUPA ZAKUPOWA HORECA – KOLEJNY ETAP REALIZACJI 


Tworzenie grupy zakupowej HoReCa, łączących ukraińskich przedsiębiorców tej branży z dostawcami, zgodnie z zapowiedzią podczas ostatniego warsztatu (28.01.2018 w kmbs) wchodzi w etap adaptacji do ukraińskich uwarunkowań rynkowych z wykorzystaniem odpowiedniego modelu biznesowego. Tym samym projekt  «Kupuimo Razom!» przekazuje do realizacji tę ideę polskim ekspertom z Gastronomicznej Grupy Zakupowej HORECA GGZ i dostawcy oprogramowania firmy HINODE. Wszystkich ukraińskich przedsiębiorców chętnych do uczestnictwa w nowopowstającej grupie zakupowej HoReCa zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z organizatorami grupy:

e-mail: info@hinode24.pl

strona internetowa: www.hinode24.pl 

*dostosowana ukraińska strona internetowa grupy zostanie uruchomiona na początku kwietnia 2018 r.


Zespół projektu «Kupuimo Razom!» trzyma kciuki za powodzenie tej inicjatywy i miarę możliwości będzie sprzyjać jego sukcesu! Cieszymy się, że idea grupy zakupowej stanie się rzeczywistością oraz współpracą ukraińskich i polskich przedsiębiorców. Ze swojej strony będziemy publikować informacje o kolejnych krokach i postępach w tworzeniu grupy zakupowej HoReCa na Ukrainie. Śledźcie aktualności na naszej stronie internetowej www.kupuimorazom.org.ua oraz profilu w Facebook

Forum Technologii Rolniczych w Kijowie – prezentacja inicjatywy grupy zakupowej w sektorze AGRO


FORUM TECHNOLOGII ROLNICZYCH W KIJOWIE – PREZENTACJA INICJATYWY GRUPY ZAKUPOWEJ W SEKTORZE AGRO  


Ivan Sikora w imieniu inicjatywy grupy zakupowej w sektorze agro oraz organizatorzy Forum Technologii Rolniczych zapraszają na targi i dowiedzieć się więcej o możliwościach grup zakupowych w sektorze agro. Wydarzenie odbędzie się 21 lutego o godz. 12.30 w Centrum Konferencyjne “KyivExpoPlaza”..
 
Korzyści ze wspólnych zakupów dla gospodarstw są oczywiste. Lecz nie wszyscy o nich wiedzą. Nie trzeba wyważać otwartych drzwi! Wystarczy skorzystać z możliwości inicjatywy grupy zakupowej «Kupujemy i Rozwijamy się Razem» w sektorze agro i zwrócić uwagę na najlepsze europejskie i światowe doświadczenie w rozwoju małych i średnich przedsiębiorców.

O korzyściach i perspektywach płynących ze wspólnych zakupów dla rolników można dowiedzieć się podczas targów Forum Technologii Rolniczych od koordynatora inicjatywy grupy zakupowej w sektorze agro oraz Doradcy grup zakupowych Ivana Sikory na seminarium “Wspólne zakupy w sektorze agro: jak uzyskać dodatkowe korzyści dzięki dostępu MAŁYCH firm do zalet DUŻYCH?”, które odbędzie się 21 lutego o 12.30 w Centrum konferencyjne “KyivExpoPlaza”.

 
Skorzystaj z możliwości zmniejszenia kosztów zakupów poprzez oszczędności dzięki obrotom oraz uzyskać dodatkowe korzyści dzięki dostępu MAŁYCH firm do  zalet DUŻYCH!

Zaproszenie:

(w języku ukraińskim)

pdf_download
 

Na konferencji w mieście Enerhodar Ivan Sikora opowiedział o grupie zakupowej w sektorze AGRO


NA KONFERENCJI W MIEŚCIE ENERHODAR IVAN SIKORA OPOWIEDZIAŁ O GRUPIE ZAKUPOWEJ W SEKTORZE AGRO  


Ivan Sikora koordynator inicjatywy grupy zakupowej w sektorze AGRO i Doradca grup zakupowych został zaproszony jako prelegent na konferencje «Nowoczesne gospodarstwo szkółkarskie 2018», która odbyła się 15 lutego w mieście Energodar (obwód zaporoski, Ukraina). Konferencja została zorganizowana przez agencję informacyjną «Infoprzemysł» w partnerstwie z Ukraińskim projektem rozwoju biznesowego rolnictwa UHBDP, który jest realizowany przez stowarzyszenie MEDA przy wsparciu finansowym Kanady i wsparciu Ministerstwa polityki rolnej i żywności Ukrainy.
 
Podczas swojego wystąpienia Ivan Sikora zapoznał uczestników konferencji z dorobkiem projektu «Kupuimo Razom!», а w szczególności został pokazany film o polskim doświadczeniu tworzenia grup zakupowych. Prawie 300 rolników, producentów rolnych i dostawców południa Ukrainy dowiedzieli się o korzyściach i perspektywach grup zakupowych. Podczas konferencji Ivan Sikora także omówił możliwe kierunki współpracy z organizatorami wydarzenia i przeprowadził indywidualne rozmowy z zainteresowanymi farmerami.
 
W imieniu inicjatywy grupy zakupowej w sektorze agro «Kupujemy i Rozwijamy się Razem», która powstała w ramach projektu «Kupuimo Razom!», Ivan Sikora wyraża podziękowanie organizatorom za możliwość wystąpienia w roli prelegenta oraz okazję podzielić się ideą grup zakupowych. Teraz o nowych możliwościach wspólnych zamówień w sektorze agro wiedzą rolnicy  południa Ukrainy.

Pomysł zapoczątkowania grup zakupowych rozpowszechnia się Ukrainą. Już 21 lutego Ivan Sikora prezentuje inicjatywę grupy zakupowej w sektorze AGRO podczas targów Forum technologii rolniczych w Kijowie.

Więcej na temat inicjatywy wspólnych zamówień w sektorze AGRO można dowiedzieć się TUTAJ.


Galeria:

28061796_1657379297710410_6827646018713593642_o Енергодар-Сікора-таблички Енергодар-зала-усммішки
Енергодар-Сікора-успішка 27993450_1657376867710653_6168666509114974342_o Енергодар-Сікора-диплом-2
27993260_1657375417710798_8947076368603015396_o 28164940_1657383521043321_3883591979255319711_o Диплом-Сікора-вел

 

 

Ivan Sikora kontynuuje swoją pracę na rzecz promocji pierwszej grupy zakupowej w branży Agro


DORADCA GRUP ZAKUPOWYCH I KOORDYNATOR SEKTORA AGRO IVAN SIKORA KONTYNUUJE SWOJĄ PRACĘ NA RZECZ PROMOCJI PIERWSZEJ GRUPY ZAKUPOWEJ W SEKTORZE AGRO


1 lutego 2018 roku Ivan Sikora (Doradca grup zakupowych i Koordynator partnerstwa «Kupujemy i Rozwijamy się Razem» w sektorze rolniczym) wziął udział w panelu debaty «Rozwój terenów wiejskich», zorganizowanej Ukrainian Food Valley. Podstawowa teza, która powstała podczas dyskusji – wraz z poprawą infrastruktury transportowej i społecznej na wsi ważnym także jest utworzenie nowych miejsc pracy. W tym celu  zasadniczym jest rozwój kapitału społecznego, rozwój spójności i zaufania w społecznościach oraz zapewnienie dostępu rolników do zasobów (finansowych i materialno-technicznych).
 
Inicjatywa «Kupujemy i Rozwijamy się Razem» w sektorze rolniczym pozwoli uzyskać jego uczestnikom lepszy dostęp przede wszystkim do zasobów finansowych (lepszych cen, warunków płatności i etc.). Nad tym pracuje Ivan Sikora jako koordynator pierwszej grupy zakupowej w sektorze AGRO na Ukrainie. Moderatorem wydarzenia (debaty «Rozwój terenów wiejskich» zorganizowanej Ukrainian Food Valley) była Maria Yaroshko – ekspert Niemiecko-ukraińskiego agro-politycznego dialogu w Instytucie badań ekonomicznych i konsultacji politycznych. Wśród prelegentów: Roman Korinets, ekspert biura reform przy Ministerstwie polityki rolnej i żywności Ukrainy, Wadym Tkachuk – ekspert z Narodowego Uniwersytetu zasobów biologicznych i naturalnych Ukrainy, Olena Borodina – Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Ivan Fursenko – Pierwszy Zastępca Szefa zarządu Ukraińskiego Stowarzyszenia Wiejskich Rad.
 
Już wkrótce Ivan Sikora zaprezentuje partnerstwo «Kupujemy i Rozwijamy się Razem» w sektorze rolniczym i model biznesowy ukraińskiej grupy zakupowej w branży HoReCa na sesji plenarnej konferencji “NOWOCZESNE gospodarstwo szkółkarskie 2018” w miejscowości Energodar. 

Podsumowanie warsztatu nt. tworzenia grupy zakupowej w branży HoReCa na Ukrainie


PODSUMOWANIE WARSZTATU NT. TWORZENIA GRUPY ZAKUPOWEJ W BRANŻY HORECA NA UKRAINIE 

28 stycznia 2018 roku | Kyiv-Mohyla Business School [kmbs]


28 stycznia 2018 r. w Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] odbył się warsztat dotyczący utworzenia na Ukrainie grupy zakupowej w branży HoReCa. Wydarzenie przeprowadzono na przykładzie doświadczenia największej polskiej gastronomicznej grupy zakupowej Horeca GGZ i operatora technologicznego platformy zakupowej firmy Hinode, a także przy wykorzystaniu rezultatów i osiągnięć projektu «Kupuimo Razom!». Warsztat spotkał się z wielkim zainteresowaniem – łącznie udział wzięło około 60 osób, wśród nich menadżerowie i właściciele lokali gastronomicznych, przedstawiciele firm-dostawców branży HoReCa, Mass Media i inne osoby zainteresowane przyszłością ukraińskiej gastronomii.

Organizatorami warsztatu były polskie firmy Horeca GGZ i Hinode, a także kijowski Centrum Kompetencji grup zakupowych utworzony w ramach projektu «Kupuimo Razom!». Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu i pomocy Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] i Ukrainian Food Valley. Warsztat przeprowadzili prelegenci z Polski i Ukrainy:

 • Mariusz Kościołek – Prezes Zarządu firmy Hinode – operatora platformy zakupowej;
 • Tomasz Sawzdargo – Prezes Zarządu największej grupy zakupowej Horeca GGZ;
 • Tomasz Budziak – Koordynator projektu «Kupuimo Razom!»;
 • Natalia Hordiichuk – Head of Agri Food MBA [kmbs];
 • Mykola Parkhomenko – Doradca Grup Zakupowych, przedstawiciel Centrum Kompetencji grup zakupowych w Kijowie;
 • Ivan Sikora – Doradca Grup Zakupowych, przedstawiciel Centrum Kompetencji grup zakupowych w Kijowie;
 • Andriy Tsyaputa – Koordynator Medialny projektu «Kupuimo Razom!».

Wydarzenie rozpoczęło się z krótkiej prezentacji projektu «Kupuimo Razom!» – pan Budziak (Koordynator projektu) opowiedział o najważniejszych osiągnięciach i rezultatach projektu, szczególną uwagę zwrócił na zapoczątkowane Centra Kompetencji grup zakupowych oraz podręczniku „Jak stworzyć grupę zakupową B2B jako dochodowy startup?”, w którym szczegółowo opisano wykorzystanie metodologii Running Lean StartUp w tworzeniu grupy zakupowej. Dalej polscy eksperci i praktycy wspólnych zakupów przedstawili ogólne informacje na temat działalności polskiej grupy zakupowej HoReCa GGZ, a także możliwości i funkcjonalność platformy zakupowej oferowanej przez firmę Hinode.

Uczestnicy warsztatu aktywnie dołączyli do dyskusji oraz dzielili się własnymi wrażeniami i pomysłami co do wykorzystania polskiego doświadczenia na Ukrainie oraz możliwości utworzenia grupy zakupowej w branży HoReCa. Jednym z głównych i prawdopodobnie najbardziej interesującym elementem warsztatu było praktyczne zadanie, poświęcone symulacji negocjacji pomiędzy dostawcami i zamawiającymi co do warunków zakupów. Dzięki wykonaniu tego zadania udało się wstępnie wyłonić podstawowe przeszkody (możliwe) na etapie tworzenia i działalności grupy zakupowej. Po części praktycznej polscy eksperci przedstawili model biznesowy, który pozwoli efektywnie wykorzystać polskie doświadczenie i dostosować go do warunków ukraińskich w celu utworzenia grupy zakupowej w branży HoReCa.

Uczestnicy warsztatów otrzymali od organizatorów niezbędne materiały informacyjne, a wśród nich niebieski podręcznik «Kupuimo Razom!» (wspomniany wyżej). Dla chętnych dowiedzieć się więcej o metodologii Running Lean StartUp – zachęcamy do rejestracji na e-Learning platformie projektu. Ponadto wszyscy obecni uczestnicy otrzymali propozycję dołączenia się do grupy inicjatorów i pierwszych członków ukraińskiej grupy zakupowej HoReCa wraz z odpowiednimi bonusami i korzyściami za początkową deklarację kontynuacji współpracy. Konkretne propozycje dla wszystkich, kto dołączył do grupy inicjatywnej i podpisał list intencyjny o kontynuacji współpracy zostaną przedstawione w najbliższym czasie (luty 2018).

Na zakończenie warsztatu odbyło się podsumowanie proponowanych rozwiązań oraz omówione z uczestnikami ich wizji realizacji ambitnego celu utworzenia grupy zakupowej w obszarze HoReCa, przy wsparciu technologicznej platformy zakupowej. Polscy eksperci zaprezentowali również wstępny plan i harmonogram dalszych prac. Wszyscy chętni (w miarę możliwości) mieli możliwość zadać pytania, kto nie zdążył – prosimy o skontaktować się bezpośrednio z naszymi ekspertami.

Więcej informacji – już niebawem! Śledźcie informacje i aktualności i naszej stronie internetowej oraz Facebook.


Informacja Prasowa:

(w języku ukraińskim) 


 Galeria:

VK8A1029 VK8A0798 VK8A0818 VK8A0786
VK8A0832 VK8A1150 VK8A0703 VK8A0705
VK8A1250 VK8A0879 VK8A0689 VK8A0859
VK8A1155 VK8A1136 VK8A0907 VK8A0957
VK8A0933 VK8A0996 VK8A0964 VK8A1110
VK8A0943 VK8A1162 VK8A1072 VK8A1097
VK8A1008 VK8A0917 VK8A0990 VK8A1159
VK8A0850 VK8A0989 VK8A0735 VK8A0838
VK8A0834 VK8A1061 VK8A1260 VK8A1253
VK8A1035 VK8A1047 VK8A1040 VK8A1178 
VK8A0749 VK8A1225 VK8A1208 VK8A0745 VK8A0889

 

Warsztat: Tworzenie grupy zakupowej w sektorze HoReCa na Ukrainie


WARSZTAT: TWORZENIE GRUPY ZAKUPOWEJ W SEKTORZE HORECA NA UKRAINIE  

28 stycznia 2018 roku | Kyiv-Mohyla Business School [kmbs]


28 stycznia 2018 r. w Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] (ul. Woloska 8/5) odbędzie się warsztat poświęcony utworzeniu na Ukrainie grupy zakupowej w branży HoReCa. Wydarzenie skierowane jest do managerów/właścicieli ukraińskich podmiotów gastronomicznych i przedstawicieli dostawców sektora HoReCa. Warsztat będzie bazować się na osiągnięciach projektu «Kupuimo Razom!» i doświadczeniu największej polskiej gastronomicznej grupy zakupowej Horeca GGZ, która obecnie skupia ponad 3500 uczestników (restauracje, hotele i firm cateringowe) i około 50 dostawców.


Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować, wypełniając krótką ankietę:


Na wydarzenie zaprasza kijowski Centrum Kompetencji grup zakupowych zapoczątkowany w ramach projektu «Kupuimo Razom!». Warsztat zorganizowano przy wsparciu i pomocy Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] oraz Ukrainian Food Valley. Wśród prelegentów znajdą się eksperci i  Doradcy grup zakupowych:

 • Mariusz Kościółek – Prezes Zarządu firmy Hinode – operatora platformy zakupowej polskiej gastronomicznej grupy zakupowej HoReCa GGZ;
 • Tomasz Sawzdargo – Prezes Zarządu największej grupy zakupowej Horeca GGZ;
 • Tomasz Budziak – Koordynator Projektu «Kupuimo Razom!»;
 • Mykola Markhomenko – Doradca grup zakupowych, przedstawiciel Centrum Kompetencji grup zakupowych w Kijowie;
 • Іван Сікора – Doradca grup zakupowych, przedstawiciel Centrum Kompetencji grup zakupowych w Kijowie.

Podczas warsztatów zostanie przedstawiony model biznesowy funkcjonowania polskiej grupy zakupowej Horeca GGZ oraz propozycja adaptacji tego modelu w celu utworzenia pierwszej na Ukrainie grupy zakupowej HoReCa. Każdy uczestnik wydarzenia będzie miał możliwość zapoznania się z korzyściami płynącymi z zastosowania innowacyjnej platformy wspólnych zakupów oraz przywilejów założycieli i pierwszych uczestników tworzonej grupy zakupowej. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się poniżej. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają podręcznik “Jak stworzyć grupę zakupową B2B jako dochodowy startup?”, wydany w ramach projektu «Kupuimo Razom!».


Program:

(w języku ukraińskim)


Głównym celem warsztatu jest dyskusja oraz wspólne omówienie potencjalnych przeszkód, które mogą wystąpić na drodze zapoczątkowania grupy zakupowej w branży HoReCa, a także opracowanie roboczych rozwiązań dla ich przezwyciężenia. Dla osiągnięcia postawionego celu będzie używana metoda Running Lean StartUp, z której więcej można dowiedzieć się na e-Learning platformie Projektu – lekcje 8, 9 i 10 (program 2017).

Na zakończenie będą przeanalizowane wyniki praktycznych treningów w grupach oraz zebrano opinie i komentarze od uczestników warsztatów. Ponadto, zostanie przedstawiony szczegółowy plan i harmonogram zapoczątkowania grupy zakupowej HoReCa na Ukrainie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.


W ramach przygotowania warsztatu wielka prośba od organizatorów do przedstawicieli sektora HoReCa i wszystkich zainteresowanych tematem grup zakupowych w tej dziedzinie wypełnić krótką ANKIETĘ!

Ankieta dla restauratorów:
(w języku ukraińskim)

Ankieta dla dostawców:
(w języku ukraińskim)

https://goo.gl/X64hmp

https://goo.gl/HupYtN


W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań – prosimy o kontakt z:

Andriy Tsyaputaandriy.tsyaputa@kupuimorazom.org.ua 

Oleg Vengerufv.org@gmail.com


***

CZYM JEST GRUPA ZAKUPOWA?

Grupa zakupowa ułatwia kupującym i dostawcom współpracę przy transakcjach, wzmacnia ich relacje i odkrywa nowe możliwości biznesowe. Kupujący może zarządzać całym procesem zaopatrzenia od źródła do rozliczania, kontrolując wydatki, znajdujące nowe źródła oszczędności i budując zdrowy, etyczny łańcuch dostaw. Dostawcy mogą pomoc kupującym osiągnąć cele związane z transformacją zamówień, a jednocześnie zwiększyć zadowolenie klientów, uprościć cykl sprzedaży i usprawnić przepływ gotówki.

***

MISJA I CELE GRUPY ZAKUPOWEJ:

Zapełnienie pożądanego lub optymalnego poziomu obsługi klinetów przy milimalnym koszcie oraz akceptowalnym poziomie zaangażowania kapitału.

Właściwy towar – produkt (zabezpieczenie usługi)

we właściwej ilości

o właściwej jakości

w właściwe miejsce

we właściwym czasie

za właściwą cenę

właściwemu rozpoznanemu klientowi

przy właściwym koszcie


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


 
 

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!


WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! 


Drodzy uczestnicy, partnerzy i koledzy!

W imieniu polskiego zespołu projektu «Kupuimo Razom!» serdecznie życzymy szczęśliwego Nowego 2018 Roku i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Niech będą one początkiem udanego nowego roku, który będzie hojny na dobre uczynki i osiągnięcia. Ciepła i przytulności w waszych domach oraz pokoju i zgody w rodzinach. Życzymy twórczych i zawodowych inspiracji, spełnienia marzeń i realizacji wszystkich postanowień.

Dziękujemy za wspólną pracę i osiągnięcia, które byłyby niemożliwe bez Państwa zaufania i wsparcia. Jesteśmy wdzięczni za to, że tak inspirujecie nas robić Ukrainę lepszą. Razem z Wami z pewnością idziemy dalej do zdobywania nowych szczytów.

Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2018 Roku!